Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2015г.

37 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2015 строителна техника и инструменти Р Е К Л А М А рантира, че машините са годни за пускане на пазара и отговарят на строгите стандарти за намаляване на вредните емисии при запазване на високи нива на надеждност и дълготрайност. Компанията също така влага време и усилия за максимално точно определяне на бъдещата експлоатация на машините, така че технологиите, които предлага да отговорят на изискванията на клиентите. Производителят предлага интегрирани системни решения за оптимизиране ефективността на турбо машините с последваща обработка и филтриране на отработените газове, осигурявайки по-висока производителност с намалени вредни емисии, както и издържливост на машината при тежки условия на работа. Към моделите, които не са предназначени за пътно строителство, ще бъдат добавени съществуващи технологични решения за постигане на по-големи икономии на гориво, както и по-ниски нива на вредните емисии. Като пример може да бъде посочено новото поколение турбокомпресори за 16-литровия и по-горните класове – серията 800/900/1000, включваща последенмоделтурбокомпресорни компоненти, които ще подобрят ефективността с 10%. Известни са редица методи термична обработка, благодарение на който допълнително се увеличава експлоатационният живот при замърсена среда или при липса на достатъчно смазочен материал. Намаляването на времето за престой е нещо, към което производителите на турбокомпресори също се стремят. Според Cummins Turbo Technologies дебатът около турбокомпресоритеидвигателнитетехнологиив строителството, както и в по-широкия сектор извън пътното строителство исторически е насочил вниманието на бранша към по-висока надеждност и дълготрайност. Фирмите, които оперират на тези пазари, трябва да сведат до минимум времето за престой на оборудването си, за да няма финансово отражение върху бизнеса им. Нови предизвикателствa Строителните компании саизправенипред предизвикателството непрекъснато да идентифицират и да предотвратяват проблемите предварително, както и да насрочват периодите на ремонт, за да намалят вероятността от отказ на механизацията, тъй катотова може да се отрази неблагоприятно на ефективността и доставките. Въпреки че този въпрос остава жизненоважен за сектора, е възможно да има и други промени на пазара, за които производителите на оригинални строителни машини и техника трябва да бъдатподготвени, с оглед да гарантират, че техните клиенти са готови за бъдещето. Наредбите за вредни емисии доминират както над механизацията за пътния сектор, така и над оборудването извън него. Тъй като правителствата продължават усилията си към намаляване на въглеродните емисии, съвсем естествено е и други превозни средства и машини да бъдат разглеждани построго. Cummins Turbo Technologies стриктно изпитва и изследва механизацията си в редица условия още на етап проектиране, за да га-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==