Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

29 ИНФРАБИЛД 4'2022 общинска инфраструктура На 25 май тази година във Физическия факултет към Софийския университет (СУ) „Св. Кл. Охридски“ се проведе Експертна конференция на тема: „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване“. Превратностите на днешния ден, свързани с пандемия и война, напрежения и опасности, енергия и цени, провокираха провеждането на конференцията и обединиха усилията на Тита-Консулт ООД, Физическият факултет към СУ, Български атомен форум (Булатом), Българско ядрено дружество и Младежката асоциация. Конференцията протече съгласно предварително обявена Програма, в две секции: "Медът и жилото на ядрените и радиационни технологии. Крах или ренесанс на атомната енергия? " и "Йонизиращи лъчения и източници на радиоактивно замърсяване". Представени бяха общо 10 броя доклади и презентации по различни теми, които предизвикаха интерес сред присъстващите, а той прерасна в допълнителни коментари на живо. Участниците в конференцията бяха около 100 души, които бяха разпределени почти по равно между присъстващи в залата и онлай регистрирани. Това показва интерес към обсъжданите теми, и то не само сред хора от бранша, но и сред други слоеве на обществото. По време на конференцията се очертаха два основни проблема, в енергетиката и с кадрите, които чакат своите политически решения. Участници в събитието, споделиха готовността на експертите да сътрудничат, за да бъдат взиманите решения обосновани и далновидни, приети и полезни за цялото общество. Във връзка с последното, Организационният комитет на конференцията се ангажира да обобщи поставените въпроси и изказаните мнения по време на мероприятието, както и да ги изпрати официално до заинтересованите държавни институции. Състоя се конференция за мониторинг на радиоактивното замърсяване ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ Може ли градската среда да бъде енергийно ефективна? научете повече на www.ProfiLand.net Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==