Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

28 ИНФРАБИЛД 4'2022 По инициатива на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ и Международна пътна федерация на 1 и 2 юни 2022 година, в град София, хотел Маринела и Университета по архитектура, строителство и геодезия, бе проведена международна конференция, посветена на безопасността на движението „Визия Нула за Балканите“. Конференцията бе посветена на интегрирания подход „Визия Нула“, на неговите принципи и възможностите за прилагане, с цел постигане на нула загинали и тежко наранени от пътнотранспортни произшествия към 2050 година. Конференцията се проведе под патронажа на Президента на Република България господин Румен Радев. В мероприятието взеха участие над 380 представители на национални и международни институции и организации, експерти, научни работници. Участниците в конференцията бяха приветствани от: Президентът на Република България г-н Румен Радев, зам.-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Гроздан Караджов, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Мариета Георгиева, председателя на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление г-н Настимир Ананиев, Д-р ик.н. Николай Иванов, Председател на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, Г-н Филип Уайърс, Комисия по пътна безопасност, Международна пътна федерация (IRF Global), Г-н Димитър Илиев, Заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Гл. комисар Станимир Станев, заместник главен секретар на Министерство на вътрешните работи, Г-н Тодор Василев, Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Поздравление към участниците в конференцията бе получено от г-н Никола Минчев, председател на Народното събрание на Република България, както и от заместник директора на отдел „Транспорт и мобилност“ и главен координатор по проблемите на безопасността на движението господин Матьо Болдуин. Във връзка с международния ден на детето 1 юни, деца рисуваха картини на тема „Пътна безопасност“ и „1-ви Юни- Международен ден на детето“, които представиха пред участниците в конференцията и официалните лица. По време на конференцията бяха изнесени 23 доклади и съобщения от утвърдени специалисти, представители на международни организации в сферата на безопасността на движението, лектори от България и редица европейски страни. Споделен бе огромен по обем положителен опит, резултати от научни изследвания и конкретни решения за повишаване качеството на отделните елементи на пътнотранспортната система, както и взаимодействието между тях. Материалите от конференцията предоставят прекрасна възможност на участниците в конференцията да повишат своите знания и умения, както и да бъдат формулирани съответни предложения към компетентните институции и организации в страната, към цялата широка общественост. Конкретни решения и иновативни виждания бяха представени за повишаване качеството на всички елементи на пътнотранспортната система, за подобряване поведението на участниците в движението по пътищата, за по-безопасна пътна инфраструктура и автомобилен парк, качествена доболнична и специализирана медицинска помощ. Всичко това за реализиране целите на по-безопасна пътнотранспортна система, в която запазването на човешкия живот да се превърне в приоритет. Проведе се Международна конференция по безопасност на движението

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==