Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

21 ИНФРАБИЛД 4'2022 пътна инфраструктура Р Е К Л А М А означава, че студеният старт на двигателя е възможен при температура не по-ниска от -35°С (от числото преди W изваждаме 40). Това е минималната температура, при която маслената помпа е в състояние да трансферира маслото през системата, без да допуска сухо триене на вътрешните елементи. Колкото е по-ниско числото преди буквата W, толкова маслото е по-течливо при ниски (зимни) температури. Но по никакъв начин този параметър не влияе на работата на загрелия двигател. Второто число след буквата W е високотемпературният вискозитет - в нашия пример 30. Това е сборен показател, посочващ минималния и максимален вискозитет на маслото при работни температури на двигателя (100°С или 150°С). Конкретните им стойности са представени подробно в стандарта на SAE в табличен вид. В случая е най-важно да се отбележи, че колкото числото след W е по-голямо, толкова е вискозитетът на маслото по-висок при загрял мотор. Буквата W идва от Winter и означава, че маслото може да се използва също и през зимата и на практика е всесезонно (в днешно време у нас сезонни масла не се използват). Присадките, подобряващи вискозитета (вискозитетния индекс), са дълговерижни полимери, които могат да се навиват и развиват според промяната в температурата. Когато е ниска, те се навиват на малки топченца, без да увеличават съществено вискозитета, а при висока се развиват в дълги вериги, които се преплитат и повишават вискозитета. Има категории базови масла, съдържащи въглеводороди със склонност да кристализират в парафини при студено време. За понижаване на температурата им на втечняване, съответно подобряване на вискозитета в такива условия, е необходимо да се влагат определени присадки. В някои масла има специални фрикционни модификатори, които могат да понижат разхода на дизел. Тези вещества формират химически или физически свързан филм, намаляващ допълнително триенето между смазваните елементи на двигателя. Какво точно е вискозитет на моторното масло Обикновено на всяка опаковка моторно масло могат да се открият означения като 15W-40, 10W-40, 5W-30 и т. н. С тези стойности се обозначава вискозитетътна маслото. Това е неговата течливост, съпротивление при изливане (не трябва да се бърка с плътност). В същото време вискозитетът може да обясни като способността на маслото да се задържа върху повърхността на вътрешните части на двигателя и притова да съхранява своятатечливост. Реално вискозитетъте най-променящата се характеристика на маслото спрямо температурата. Посочените числа и буква W са елементи от класификацията на маслата по SAE (Society of Automotive Engineers), която описва вискозитета на маслата при различни работни температури на двигателя. Да вземем за пример 5W-30. 5Wе нискотемпературниятвискозитет, който

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==