Списание ИНФРАБИЛД | брой 4, 2022г.

20 ИНФРАБИЛД 4'2022 Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А метал. В противен случай може да се стигне до преждевременно износване, задиране и блокиране на елементи на агрегата. Много важна функция на моторното масло е разнасянето (дисперсията) на саждите, образувани от изгарянето на дизела. Те не се разтварят в маслото, но то трябва да ги задържи под формата на суспензия. Ако това не се случи, саждите се натрупват и могат да доведат до абразивно износване, нежелателно сгъстяване на маслото и образуване на утайка, която на свой ред може да компрометира работата на маслената помпа и от там на целия двигател. Маслото има и почистваща функция. Тя е много важна за отстраняването на нагар от горещите повърхности - особено чувствителни са буталните пръстени и лагерите. Натрупването на нагар, особено при съвременните дизелови двигатели, води до влошаване на работата на мотора. Освен това маслото трябва да предпазва металните елементи от ръжда и корозия, причинени от кондензати (от вода и вещества, генерирани при непълно изгаряне на дизела), киселини от нормалното окисляване на маслото и др. подобни. Моторното масло има също охлаждаща функция и тя покрива 40% от елементите на двигателя. То също играе голяма роля за поддържане на необходимите работни налягания на газовете в мотора, като уплътнява буталните пръстени и стените на цилиндрите чрез създадения маслен филм. В крайна сметка, ако всички тези функции се изпълняват добре, моторътще работи дългосрочно в предвидените от производителя параметри (мощност и въртящ момент) и в същото време ще има оптимален разход на гориво. Присадки в моторното масло За да подсигурят ефективното изпълнение на всички тези функции на маслото, производителите влагат редица добавки, наричани най-често присадки. Такива са например миещите вещества (детергенти) - химикали с металоорганичен произход, които почистват отлаганията. Обикновено действат заедно с дисперсантите - вещества за фино разпръскване на замърсители, генерирани при работа на двигателя на ниски температури. Детергентите и дисперсантите се прикрепяткъм частиците на замърсителите, като например сажди и нагар, и точно те ги държат постоянно в състояние на суспензия, предотвратявайки формирането на утайки и натрупвания. Самите замърсители се извеждат от двигателя при смяна на маслото. Тези две присадки обаче могат да улеснят аерацията на маслото, което от своя страна води до образуване на пяна. Тя намалява мазилните му свойства и може да се отрази неблагоприятно на работата на маслената помпа. За целта се използват пеноподтискащи добавки. На свой ред антиоксидантите (инхибиторите на окисление) свеждат до минимум въздействието на кислорода върху базовото масло. Те намаляват сгъстяването на маслото и генерирането на корозионни киселини. При всички случаи образуването на киселини е нормален процес в дизеловия двигател. Ето защо в маслото се използват присадки, предпазващи стоманените и нестоманените метални компоненти на агрегата - т. нар. инхибитори на ръжда и корозия. Добавките срещу механично износване, задиране и блокиране на триещи се един в друг метални елементи също са много популярни - например цинков диакил-дитиофосфат.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==