Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

33 ИНФРАБИЛД 3'2022 общинска инфраструктура Р Е К Л А М А нени с растителност - но не само дребни саксийни растения и цветя, а и храсти и дори дървета. Наричат ги още „вертикални гори“. Първата такава вертикална гора е факт в Милано от 2013 година. Последваха го Айндховен и Утрехт в Нидерландия и Антверпен в Белгия. Много повече „вертикални гори“ в момента се строят в големите мегаполиси на Китай. По отношение на парковете и зеленината прочистващата роля за въздуха е добре известна. Налице са известни спорове относно ролята на широколистните и иглолистните насаждения и локациите. Широколистните видове имат по-голям потенциал за улавяне на праховите частици, като наесен ги „свалят“ на земята. Иглолистните обаче, с целогодишната си зеленина, работят постоянно за прочистването от въглеродния диоксид. Интересна подробност е, че измежду всички видове храсти котонеастърът се оказва най-мощен филтър за въздушното замърсяване. Неотдавна учени от Кралското градинарско общество във Великобритания установиха, че растението може да помогне значително за абсорбирането на замърсязирано топлофициране на кварталите чрез топплофикационни мрежи, преходът към природен газ решава проблемите с фините прахови частици, серните и азотните съединения във въздуха. Остава обаче проблемът с въглеродните емисии. Като абсолютно чисти и нулевовъглеродни се сочат новото поколение топлофикационни системи (геотермални, ледени, соларни). Ново поколение мерки за чист въздух Като допълнителни, но мощни средства за подобряване на чистотата на въздуха в града могат да се посочат зелените фасади и зелените покриви, парковете и зеленината. Зелените фасади на сгради, освен естетична роля, имат и топлоизолационен ефект. От гледна точка на градската среда обаче тяхната зеленина осигурява филтрация на въздуха. Същото правят и зелените покриви. Предимството и на двете е близостта им до местата на замърсяване. Модерна тенденция в последно време стават сградите-градини. Това са високи сгради със смесено предназначение, чиито многобройни тераси и балкони са изпълОсигурява застрахователна защита на застраховано физическо или юридическо лице, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, при извършване на дейност, за която то е регистрирано или притежава призната правоспособност. Застраховката покрива регламентираната в действащото законодателство отговорност на застраховано лице, негови представители, служители и посочените в застрахователния договор подизпълнители, за обезщетение на вреди причинени на трети лица настъпили вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. застраховка Професионална отговорност  Проектанти, консултанти /строителен надзор/, строители, технически надзор на съоръжения с повишена опасност;  архитекти;  инженери;  лица, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра;  физически и юридически лица, които имат качеството на работодател по смисъла на Кодекса на труда;  регистрирани одитори;  експерт-счетоводители;  синдици;  частни съдебни изпълнители;  ИТ компании и мн. др. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят: изплаща обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност; възстановява разноски по дела водени срещу застраховано лице за установяване на професионалната му отговорност. В зависимост от конкретната дейност „ЗД ЕВРОИНС“ АД предоставя покритие и за други професионални отговорности. За допълнителна информация: liability@euroins.bg, office@euroins.bg, телефон: 0700 17 241 Застраховката е подходяща за: Физически или юридически лица извършващи производствена и непроизводствена дейност като:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==