Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

32 ИНФРАБИЛД 3'2022 Насърчаването на използването на обществения транспорт е друга мярка за намаляване на автомобилния трафик. Някои градове предлагатбезплатен обществентранспортв дните с голямо замърсяване. Такава практика въведе например Париж през 2016 г. Има и европейски градове, които осигуряват перманентно безплатен обществен транспорт. Известно е, че има над 15 европейски града, където публичнияттранспорт е безплатен: Люксембург, Талин, Ообанье и Дънкърк във Франция, Фридек-Миштек и Страконице в Чехия, Манчестър, Марихамн във Финландия, Ливиньо в Италия, Амстердам, Женева и други. Насърчаването на пешеходството се разглежда като изключително ефективно за намаляване на замърсяването от транспорта. За целта обаче се прилагат принципите на добрата градска среда - да има пространства за ходене с чисти и широки тротоари, както и да е удобно пресичане на улиците с по-малко подлези, надлези и препятствия за пешеходеца. Основният принцип, който се следва е всеки гражданин да разполага с всички базовите удобства в радиус от 10 минути пеш, даващи му възможност да достига до магазини, училища, детски градини, поликлиники и т. н. Насърчаването на велосипедното движение се сочи като начин за намаляване на зависимостта от автомобилите. Най-важно е осигуряването на инфраструктура. Велоалеите са по-видимият елемент от нея, но по-същественият са кръстовищата. Те трябва да са проектирани така, че движението да е безопасно за велосипедистите, но същевременно да не им се налага да слизат от велосипедите си, за да преминат. Често прилаган начин за насърчаване на колоезденето е осигуряването на бонусни схеми от работодатели, които насърчават служителите си да идват на работа с велосипед. Съвременният „златен“ стандарт за офис-сградите пък предвижда не само „паркинг“ за велосипедите, но и съблекалня с баня за тези, които идват с колело. Малко по-трудно се случва насърчаването на ежедневното колоездене в градовете с хълмист релеф. За такива места подходящо решение са електрическите велосипеди. Градските власти могат да предвидят програми за стимули за е-колелета. Подобна програма има например Белгия от 2017 година. Запрашеност Редовното измиване на улиците е друга практика, насочена към намаляване на запрашеността на пътните платна и оттам - на въздуха. Тя следва да върви в комплект с намаляването на източниците на прах по пътищата - измиване на гумите на камиони от строителните обекти, забрана за паркиране в зелени площи. Отоп л е н и ето на сградите също трябва да се случва по незамърсяващ въздуха начин. Ограничаването на използването на твърдо гориво за битово отопление е често коментирана мярка за намаляване на замърсяването на градския въздух. За еднофамилните къщи се препоръчва използването на по-екологични отоплителни системи като например термопомпи. Котлите на въглища са нежелани и тяхното използване следва да бъде „обезсърчавано“ чрез такси, контрол на цените на горивата или директна забрана. Горенето на дърва е особен въпрос в тази дискусия. Дървата се считат за възобновяем източник, а практиката сочи, че горенето на абсолтютно сухи дърва не отделя прах, сажди и други частици. Това е причината, поради която в Германия, отоплението на дърва е напълно приемливо, стига да са с влажност под 25%. По отношение на мащабното, централи- “ Кръстовищата са основен елемент от добрата велосипедна инфраструктура

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==