Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

25 ИНФРАБИЛД 3'2022 пътна инфраструктура Р Е К Л А М А съществуващи тунели с дължина над 1000 m и с интензивност над 2000 автомобила за една лента се преценява дали построяването на нови аварийни изходи е възможно и икономически оправдано решение. Максималното разстояние между аварийните изходи е 500 m. В тунели с две тръби на приблизително еднакво ниво трябва да бъдат изградени аварийни галерии между тръбите за достъп на аварийните служби най-много през 1500m. В допълнение съществуват и изисквания за уширения на платното за движение. Така, например, в съществуващи двупосочнитунели без лента за принудително спиране с дължина над 1500m и с интензивност, по-голяма от 2000 автомобила за една пътна лента, трябва да се прецени дали изпълнението на уширения е възможно и икономически оправдано решение. Уширения на платното за движение не се предвиждат, ако разликата между широчината на пътното платно и широчината на активните ленти за движение в тунела е равна най-малко на 3,00 m или ако конструкцията на тунела не позволява изпълнение на уширения или разходите са неоправдано високи. На всяко уширение се устройва аварийна станция основен критерий за определяне на броя на тръбите на тунела е очакваната интензивност на движението. Когато 15-годишната прогноза показва, че интензивността на движението ще надхвърли 10000 автомобила за една пътна лента, трябва да се построи тунел с две тръби за еднопосочно движение за времето, когато тази стойност ще бъде надвишена, а броят на лентите в тунела, без да се смята аварийната лента, трябва да бъде равен на броя на лентите извън тунела. При проектирането на тунела се обръща и специално внимание на влиянието на някои параметри, които оказват влияние върху вероятността от възникване и тежестта на пътнотранспортни произшествия, като: план на трасето, напречно сечение, хоризонтално и вертикално разположение, пътища за достъп до тунела, включително и при аварийни ситуации. В нови тунели без лента за принудително спиране се предвиждат тротоари, разположени по-високо или на нивото на платното за движение. В случай на произшествие или пожар тротоарите служат за евакуационни пътища, които отвеждат участниците в движението до авариен изход. Това условие не е задължително когато конструкцията на тунела не позволява изпълнението на тротоари или цената за изпълнението им е неоправдано висока. Аварийните изходи позволяват на участниците в движението да напуснат тунела без превозното средство и осигуряватпешеходен достъп за аварийните служби. Аварийните изходи биват: директен изход от тунела навън, свързващи аварийни галерии между тръбите в тунела, изход към аварийна галерия, обособени ниши в тунелната тръба, които имат връзка с евакуационен път. Аварийни изходи се изграждат за нови тунели, в които очакваната интензивност на движението за една пътна лента е по-голяма от 2000 автомобила. В САМОХОДНИ ХИДРАВЛИЧНИ МАШИНИ ЗА НАБИВАНЕ НА ПИЛОНИ ЗА СОЛАРНИ ПАРКОВЕ И НА МАНТИНЕЛИ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО Официален представител: Каммартон България ЕООД София, ул. ”Илиенско шосе” 8; www.kammarton.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==