Списание ИНФРАБИЛД | брой 3, 2022г.

24 ИНФРАБИЛД 3'2022 Р Е К Л А М А Във всички тунели, които разполагат с контролен център, ще се инсталират системи за видеонаблюдение и системи за автоматично откриване на смущения в движението (като спрели в тунела автомобили) и пожар. В тунелите без контролен център се инсталират системи за автоматично откриване на пожар. Задействането на механичната вентилация за овладяване на дима е независимо от автоматичното задействане на вентилацията за овладяване на замърсителите. В тунелите с дължина над 1000 m ще се монтират светофари пред входа, за да могат тунелите да могат да бъдат затворени при авария. За спазване на наложените ограничения на движението могат да се монтират допълнителни средства, като електронни информационни табла и бариери. За спиране на движението могат да се поставят и допълнителни съоръжения на разстояния не по-големи от 1000 m във вътрешността на всички тунели с дължина над 3000 m с интензивност на движението над 2000 автомобила на лента, които разполагат с контролен център. Става въпрос най-вече за светофари и допълнителни средства, като високоговорители, електронни информационни табла и бариери. Когато в тунела е разрешен превозът на опасни товари, отвеждането на запалими и токсични течности трябва да се осигурява от добре изчислени канавки или чрез прилагане на други средства (хидрозатвори), разположени в неговото сечение. Системата за дренаж се проектира и поддържа така, че да ограничава разпространението на огъня и проникването на запалимите и токсични течности във вътрешността на тръбите или между тръбите на тунела. Възможности за по-мащабни реконструкции При първоначалното изграждане или по-мащабна реконструкция, ва да бъде представен през не повече от 5 години. За всички тунели се осигурява водоснабдяване. Противопожарните хидранти се разполагат близо до челата и във вътрешността на тунелите на разстояния, които не надвишават 250 m. Водоснабдяването може да се осигури от водопровод или резервоар, съоръжен с необходимите съоръжения за подаване на вода в тръбопроводите. Безопасност при преминаване през тунелите Аварийните станциитрябва да разполагат с телефони за спешна помощ и пожарогасители, но те не могат да защитят участниците в движението в случай на пожар. Те могат да представляватшкаф върху страничната стена на тунела или, за предпочитане, да бъдат устроени в специални ниши в стените на тунела. Нужно е да имат най-малко един телефон за спешна помощ и два пожарогасителя. Аварийните станции се поставят близо до порталите на тунелите и във вътрешността на разстояния не по-големи от 150 m за нови тунели и не повече от 250 m за съществуващи тунели.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==