Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

8 ИНФРАБИЛД 2'2022 ПОВЕЧЕ НА СТР. 47 ФЛАМЕКС - БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕЖДА ИНОВАТИВЕН ЗАБАВИТЕЛ НА ГОРЕНЕТО Норвежко-българската компания ФЛАМЕКС - БЪЛГАРИЯ е създадена през 2009 година за екологична борба с огъня по програмата на Норвежкото правителство, за насърчаване на д в у стр а н н ите отношения между двете страни. Компанията произвежда иновативна екологична течностФЛАМЕКС (FLAMEX), забавител на горенето за дърво, текстил, хартия и борба с пожарите. В структурата си течността няма никакъв тип въглеродни връзки, които могат да се разделят и да образуват СО2. Тя не замърсява околната среда и не съдържа халогенни вещества, които могат да произвеждат халогенни елементи. В резултат на това, ФЛАМЕКС не влияе на озоновия слой на атмосферата и не е воден замърсител. Той не се класифицира като опасен за транспортиране и причинява корозия толкова, колкото и водата. Импрегнанта ФЛАМЕКС е водноразтворима течност, неотровна, с неутрално РН 7.5. Той не променя цвета на обработената дървесина и текстил. Продуктът е сертифициран в ГД ПБЗН за всички видове дървесина – B–s2,d0; Bfl – s1 и за импрегниране на текстил БДС / EN 13773 Клас 1. Разтвор ФЛАМЕКС може да се използва и успешно в борбата с пожарите, като намалява необходимия воден ресурс и скъсява времето за гасене. ВИК ШУМЕН ВЪВЕЖДА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ВиКШумен внедрява в работата си географска информационна система (ГИС). Тя беше изградена и премина успешно презтестовете на нейните функционалности имодули. Предстои обучение на екип на дружеството за работа със специализирания софтуер, като част от възложените дейности по подписания преди година договор. Този проект е насочен към по-ефективно управление, експлоатация и поддръжка на ВиК мрежите и съоръженията. Той ще улесни максимално работата с клиентите и ще даде възможност за модернизиране и подобряване на ефективността на дейностите на дружеството. Въведената ГИС се състои от специализирани модули, обхващащи цялата дейност на дружеството - от измерванията по водопроводната мрежа, до управление на активите, контрол на приходните водомери и управление на водомерните зони, активен контрол на течовете, управление на спирателните кранове. Тя позволява съхраняване и осигуряване на информация за ежедневната дейност по експлоатацията и поддържката на ВиК мрежите и задачите, които изпълняват екипите. Осигурява също и възможност и за интерактивна комуникация с клиентите, които сами ще могат да регистрират сигнали за аварии и други експлоатационни събития. ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВАТА СГРАДА НА ЦЕНТЪРА CLEAN&CIRCLE В края на март Центърът за компетентност Clean&Circle проведе церемония "първа копка" на технологичната си сграда, разположена в кампуса на Софийския университетв Лозенец. Изграждането на сградата е част от проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. С помощта на този център над 100 изследователи и млади учени вече разработват технологии с готовност за тяхното реално приложение у нас. Символичната първа копка направиха заместник-министърът на образованието и науката - академик Константин Хаджииванов, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ - проф. дфн Анастас Герджиков и координаторът на проекта - проф. дбн Яна Топалова и кметът на Район „Лозенец“ - д-р Константин Павлов. В речта си ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ - проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза: „Този проект има възможност да се превърне в пример за това каква може да бъде ползата от обединяването на науката с необходимостите на бизнеса и обществото." ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ ЩЕ ОГЛАВИ ОТНОВО БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ Инж. Иван Иванов отново застава начело на Българската Асоциация по Водите (БАВ). Той беше категорично избран за председател на асоциацията от нейните членове на Общото отчетно-изборно събрание на БАВ, което се проведе на 4 април тази година. Предшественик на инж. Иванов е проф. д-р инж. Димитър Аличков, който не се кандидатира повторно. И бившият и новият председател, се обединиха около това, че водещото в тяхната работа винаги е било оказването на подкрепа към гилдията. Според тях обаче, за да бъде Българската Асоциация по Водите максимално полезна на работещите във ВиК отрасъла и водния сектор като цяло, ангажираните в бранша също трябва да бъдат активни и да участват в процесите. Инж. Иванов е бил председател на Българската Асоциация по Водите в периода от 2012 до 2020г. Той работи във областта на водния сектор от 1999г., като 11 години в „Софийска вода” АД, където заема постовете главен секретар и прокурист. Оглавява Фондация „Европейско сътрудничество за бенчмаркинг“ (EBC Foundation) за 2018 г. Бил е изпълнителен директор на сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” (ИКПИ). Член е на УС на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EurEau).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==