Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

7 ИНФРАБИЛД 2'2022 новини ПОВЕЧЕ НА СТР. ? Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А РУСЕ Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ГРАД СЪС СОБСТВЕН 3D МАКЕТ Първият град в България, койтоще разполага със собствен 3D макет, е Русе. Той е създаден след заснемането му с безпилотна техника през януари, а целта е данните да се структурират в информационни слоеве, които да бъдат използвани от общинските служители при ежедневната им работа. За разлика отшироко разпространения и популярен софтуер Google Ear t,h този инструмент намира приложение при измерването на площи, ъгли, периметри, обем и линейни размери, което е от изключителна полза за отделите, отговарящи за строителството и градоустройството. Така например с помощта на 3D макета ще могат да се определят размери нашахти, площи намеждублокови пространства, фасади на сгради и други, като точността на работа е изключително висока - до 3см. на пиксел. Предстои данните, събрани при заснемането на инфрастуктурата на града, да бъдат извлечени и имплементирани в общинската географска информационна система. Такаще отпадне нуждата всеки елемент от градската среда да се въвежда ръчно от служител, а това ще се случва автоматично чрез програмата. Служителите, които ще ползват инструмента, ще получат необходимото обучение за възможностите, които предлага таи система. СТАРТИРАТ ГЕОТЕРМАЛНИ ПРОЕКТИ В ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА В Министерството на енергетиката бяха подписани договори с общините Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и Столична за използване на геотермална енергия за отопление и/или охлаждане в сгради държавна или общинска собственост. Във Велинград предстои изграждане на централна водно-помнена инсталация и нов бойлер за горещо водоснабдяване в детска градина "Еделвайс". В детска градина "Слънце" вЯмболще бъде изградена геотермална помпена инсталация и система за ефективен мониторинг на потреблението. В Поморие в детска градина "Веселушко" ще бъде инсталирана геотермална помпена инсталация, посредствомводоохлаждащи агрегати и система за мониторинг с ултразвуков топломер. В училище "Св. Св. Кирил иМетодий" в град Стрелча е предвидено изграждане на воднопомпена станция, водопровод, захранващ топлопотребителните инсталации, като добивътще е от два независими един от друг извора за минерална вода. В Столична община ще се изпълняват проекти в две детски градини в район Кремиковци, предвиждащи термопомпени инсталации оттипа "земя-вода" и реконструкция на вътрешноотоплителната инсталация. Очаква се проектите да бъдат завършени в следващите 18 месеца. ● НОВО: Гъвкаво управление при влизане и излизане Hörmann Access Control HAC ● НОВО: Заплащане без талон за паркиране чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила на касовия апарат ● НОВО: Бариери с разпознаване на регистрационния номер на автомобила Интелигентно паркиране Мотив 203-22 Крайни клиенти - фирми ВРАΤИ 3А ДОМА И ИНДУСТРИЯТА

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==