Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

инфраструктура 47 ИНФРАБИЛД 2'2022 място за пощенска марка издание на СОФИЯ 1680 П.К. 110 ЕЛ МЕДИА ЕООД Непопълнени талони не се обработват Талоните изпращайте на: София 1680, п.к. 110 име и фамилия e-mail web сайт п.код населено място / п.код П.К. ул. №/ ж.к. бл. вх. ет. ап. фирма/организация заемана длъжност СлужебеН адреС: г-н г-жа дейност на фирмата отрасъл за 2022 Бележки: градска среда газификация геодезия транспорт водна инфраструктура строителна техника комуникации пречиствателни станции строителни материали безопасност третиране на отпадъци профеСиоНалНи иНтереСи: Може да се абонирате on-line на http://stroiteli.elmedia.net СПЕЦИАЛИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН АБоНАмЕНТ талон за С попълването на този талоН декларирам, че искам да получавам безплатно списание иНфрабилд и съм запознат с условията за абоНаМеНт от сайта на списанието ЕЛЕКТРИЧЕСКИ САМОСВАЛИ И ЕЛКАМИОНИ ЗА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА “MELEX” ОТ АУТОЛОГ ГРИЙНЛАЙН ООД тел.: 0885 754 007, www.electroauto.bg, office@electroauto.bg Забавител на горенето за дърво, текстил, борба с пожарите за дърво B-s2, d0 Bfl - s1 за текстил EN/БДС 13773 Клас 1 За контакти: гр. Белослав, Цех 4 на „Белопал“ АД inhom@abv.bg 0889 624 323 0888 224 784 www.inhomglass.com ЛИЦЕНЗИРАН ПРОДУКТ ФЛАМЕКС В МВР ПБЗН екологична иновация от Норвегия Фирма ИЗОХИМООД е: • Производител на строителна химия със собствена марка IZOHIM • Представител на STENKIM- производител на висококачествени продукти за епоксидни, полиуретанови и полиуретан-циментови подови покрития • Вносител на продукти на BASF- световен лидер в производството на строителна химия • Представител на IMPER- производител на битумни и синтетични PVC и TPO мембрани 1517 София бул. Владимир Вазов 39 тел.: 02/ 417 32 61 info@bostik-izohim.com 4000 Пловдив бул. Кукленско шосе 12 тел.: 089/ 615 08 01 www.bostik-izohim.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==