Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

45 ИНФРАБИЛД 2'2022 водна инфраструктура Р Е К Л А М А Система за смесване на ферментираща маса Разбъркването осигурява хомогенност на ферментиращата маса в целия обем на метантанка. При зареждане на студена утайка в горната му част, тя като по-тежка, започва да пада. В същото време мехурчетата на отделения газ се издигат нагоре, което осигурява смесване във вертикална посока. При оборудване с парен инжектор, се осигурява хоризонтално смесване от подаването на пара. Трябва обаче да се отбележи, че това не осигурява необходимото смесване-изравняването на температурата на утайката става много бавно. Налага се допълнително смесване с хидроелеватор. За интензифициране на процеса и намаляване на електроенергийните разходи, се използват пропелерни бъркалки. В метантанковете, оборудвани с бъркалки, с увеличаване на интензивността на смесване от 3 до 5 r/min, добивът на биогаз се увеличава с 12-15%. Без смесване отделянето на биогаз на ден се намалява с около 3 пъти. Препоръчително е утайката да се разбърква в продължение на 2-5 часа на ден. и частично смесване на ферментиращата маса. За да се намали общата консумация на пара, може да се приложи предварително подгряване на утайката с гореща вода в тръбни или спираловидни топлообменици. Температурата в близост до топлообменниците не трябва да надвишава 60°C и да няма залепване на утайка върху топлообменните повърхности, което води до намаляване на ефективността на топлообмена. При температура над 70°C процеса на образуване на газ спира поради загиването на метанообразуващите бактерии. Топлината освен за подгряване на утайките, се използва и за компенсиране на топлинните загуби, напускащи през стените, дъното и тавана на метантанка. Също и за компенсиране на топлинните загуби, отнесени с отработените газове. За да се намалят топлинните загуби и консумацията на биогаз за отопление, метантанковете се топлоизолират. Облицоват се с насип от почва или се използват допълнителни ограждащи конструкции, които създават въздушна междина между носещите и топлоизолираните стени. За топлоизолация се използват също фибростъкло, стъклена вата, клетъчна пластмаса.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==