Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

33 ИНФРАБИЛД 2'2022 общинска инфраструктура Р Е К Л А М А ефективност при тях най-често се асоциира с: топлоизолация за намаляване на топлинните загуби през зимния сезон и подмяна на вътрешните осветителни тела с такива, базирани на светодиоди. Огромен, но слабо използван потенциал в подобни сгради са техните плоски покриви. Те могат да бъдат оборудвани с фотоволтаични, термални или хибридни панели. Термалните соларни панели, монтирани върху плоските покриви, могат да подгряват вода за непосредствените нужди в съответната сграда. Това е ценно за болници, санаториуми, социални домове, спортни центрове. Като пример за успешна инсталация от този вид може да се посочи УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София. От есента на 2014 година на покрива на сградата работи соларна система, която се състои от 106 слънчеви колектора. Подгряваната вода се използва в ежедневната работа на болницата. При очаквана годишна икономия от 154000kWh топлинна енергия реалните добиви за първата година възлязоха на 160 375kWh. Фотоволтаиката също е полезен начин за оползотворяване на големите плоски покриви. Пряко, чрез съхраняване на енергията в акумуавтономно. Така се материализира един от основните принципи на енергийната ефективност – генериране на електричеството на мястото на потреблението. На свой редтова спестява нуждата отизграждане на преносна инфраструктура – направление, което може да бъде доста ресурсоемко, особено когато става дума за силно разпръснати осветителни тела, например в паркове и градини. Соларното захранване става все по-търсен метод и за електрозахранване на системите за пътна сигнализация. Фотоволтаични панели могат да бъдат разположени върху навеси на спирки, обществени паркинги и гаражи, както и навеси на подлези и метростанции. Електроенергията оттях отново може да се употребява в близост до мястото на генерацията: за светлинни пътни знаци, означения, аварийно осветление. Общински сграден фонд Като най-голям консуматор на топлинна и електрическа енергия в общинските бюджети се очертават общинските сгради: училища, болници, поликлиники, социални домове, читалища, библиотеки, галерии, театри, обредни домове и др. Подобряването на енергийната Оксидите са пигменти в прах или гранули, които се използват при производството на цветни асфалтови смеси Тези продукти също са съвместими с регенерирания асфалт (RA), възстановен правилно с подмладяващи средства -линия Iterlene® Цветните асфалтови настилки подобряват видимостта, предлагат по-голяма безопасност в опасни зони, намаляват градската топлина и отговарят на всички нужди, свързани с архитектурната интеграция и / или градския дизайн Високотехнологични добавки за пътната индустрия www.iterchimica.it iteroxid Цветовете на асфалта Устойчиви и по-безопасни решения за градските райони Iteroxid Line www.produzionepropria.com ph.S.Gasparato infrabuild 180x119 2021.indd 1 11/06/21 16:21

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==