Списание ИНФРАБИЛД | брой 2, 2022г.

32 ИНФРАБИЛД 2'2022 Енергийната ефективност на градската инфраструктура е зависима до голяма степен от пространственото планиране на градското развитие. Групирането на жилищните и обществените сгради, вземайки под внимание и индустриалните обекти, е решаващо за ефективността на градските системи. Концентрирането на жилищни и обществени функции може да намали или увеличи натоварването на мрежите за топлофициране, електроразпределение. От друга страна пространственото планиране има потенциала да намали, до голяма степен, т. нар. ефект на топлинния остров – тенденция за повишаване на температурата на околната среда в градския пейзаж. Улично, обществено осветление и пътна сигнализация Осветлението на улиците и обществените пространства – площади, паркове, подлези и др. – е един от големите енергийни консуматори в града. Потреблението на електричество обаче може да се намали благодарение на съвременните технологии. Замяната на традиционното осветление със светодиодно само по себе си намалява разходите с до 80%. Наред с това LED осветлението позволява гъвкавости адаптивност. Това означава, че са приложими сензорни технологии за частично или пълно, временно или постоянно намаляване на интензитета на осветлението – т. нар. димиране. То може да осигури допълнителни спестявания на електроенергия. Така например в късните нощни часове много от улиците и площадите са пусти. Намаляването на интензивността на светлината няма да попречи на никого, но би намалило разхода на ток. Светодиоднататехнология може драстично да намали и потреблението на енергия на светлинните пътни знаци и информационни табели в града. В същото време са приложими и ВЕИ технологии за захранване на общественото осветление. Най-често използваниятметод е вграждането на фотоволтаични панели за захранване на осветителните тела. Предвид ниската консумация на LED системите е напълно постижимо всяко осветително тяло да се захранва само от фотоволтаика, чрез вградена батерия, и да бъде напълно Спестяването на разходи и намаляването на вредните емисии вървят ръка за ръка в глобалния стремеж за подобряване на енергийната ефективност на всичко, което човекът използва в своето ежедневие. Понятието се свързва с битови електроуреди и индустриално оборудване, жилища и сгради, превозни средства. Но може ли и градската тъкан като цяло да бъде енергийно ефективна? Днес градските власти са изправени пред нуждата да управляват поефективно енергийните ресурси във все по-гъсто населените урбанизирани зони. Прогнозите са, че към 2050 година над две трети от световното население ще живее в градове. Този ръст дори и сега поставя все по-голям натиск върху градските инфраструктури: препълнени с коли пътища, недостиг на детски градини. Ако си представим термовизионна карта на света, то градовете стават все по-червени, горещи области. ТЕКСТ МАРИЯ МАЛЦЕВА Енергийно ефективна градска среда

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==