Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

Застраховката * е подходяща за: Възложители на ОП по смисъла на закона. Публични: •министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт; •областни администрации, кметства, общини; •държавни институции, агенции, комисии, болници и други. застраховка Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка Изпълнители на ОП по смисъла на закона: • строителни компании; •консултантски компани; • IT компании; •доставчици на услуги във всички сектори на икономиката. Секторни : публични предприятия извършващи секторни дейности свързани с: •водоснабдяване; •енергетика; • транспорт; •пощенски услуги и други. Застраховка„Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” има следните предимства: •по-ниски разходи; •без блокиране на парични средства; •без залог на активи и ипотека. Застрахователното покритие по тази застраховка включва следните клаузи: •Клауза “Гаранция за участие в търг” ; •Клауза “Гаранция за добро изпълнение”; •Клауза “Гаранция за авансово плащане” ; •Клауза “Гаранция за следдоговорно задължение”. Застраховка„Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” е специализиран продукт на„ЗД Евроинс“ АД, презастрахован при презастрахователи с първокласен кредитен рейтинг. Най-добрият избор! обезпечава изпълнението на обществена поръчка чрез покритие отговорността на изпълнителя За допълнителна информация: bonds@euroins.bg, office@euroins.bg, телефон: 0700 17 241 *Съгласно новият Закон за обществени поръчки чл.111, ал.5 т. 3, в сила от 15.04.2016 г. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==