Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

33 ИНФРАБИЛД 1'2022 общинска инфраструктура Р Е К Л А М А – но само тези, които се намират в близост до пешеходеца/автомобила. Нещо повече, благодарение на “умни” цифрови алгоритми, разпознаващи посоката на движение, се активира осветлението на известно разстояние пред пешеходеца/автомобила, осигурявайки нужната видимост. Така то “върви” заедно с движещия се обект. Функцията има и ценен социален ефект, макар да е труден за остойностяване. Тъй като много хора в градовете страдат от нарушения на съня заради силната външна светлина през нощта, а това намалява тяхната работоспособност през деня, то умното намаляване на интензитета на уличното осветление може да подобри спокойствието и съня на гражданите в жилищните квартали. Оттам идва значително подобрение на производителността им като работници и служители. Интернет свързаност Дигиталната трансформация на градовете провокира все повече местни власти да търсятначини за осигуряване на повсеместно предлагане на интернет свързаност за гражданите. Подмяната на уличното осветление Сензорите за външната осветеностмогат да регулиратвключването и изключването на всяка улична лампа поотделно – в зависимост от наличната дневна (слънчева) светлина. Когато денят е по-къс зиме, вечер лампите ще се включват по-рано, а през дългите летни дни – по-късно. Но това не е всичко. Ако в горещ летен ден небето рязко “притъмнее” от задаваща се буря, осветлението ще се включи автоматично. При това ще светнат само лампите в онзи край на града, където вилнее буря и е мрачно. Намаляват рисковете отинциденти заради сумрака. Същевременно там, където няма нужда от светлина, не се разхищава електроенергия. Сензорите за движещи се обекти са другата категория датчици, които управляват умните LED улични лампи. В малките вътрешноквартални улици обичайно е ненужно осветлението да “грее” с пълна сила по цяла нощ. Вместо това осветителните тела могат да се програмират да намаляват автоматично степента на осветление (например до 40%) от пълния й капацитет. При преминаването на пешеходец потротоара или на автомобил по уличното платно датчиците ще накарат лампите да светнатна 100%за известно време

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==