Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

32 ИНФРАБИЛД 1'2022 Извличането на полза от по-голямата ефективност на диодното осветление изисква разбиране за предимствата на технологията и наличие на ясна стратегия за развитието на региона. Ефективността на осветителните тела се разбира по съотношението между отдаваната светлина, измервана в лумени (lm), спрямо консумираната енергия, измервана във ватове (W). Колкото повече лумени дава една лампа от един ватенергия, толкова по-ефективна етя. Светодиодните лампи се различават доста по показателя lm/W, като най-новите лабораторни разработки надминават 300lm/W, но сред комерсиалните продукти на пазара могат да се намерят такива от порядъка на 200lm/W. Стратегията за развитие на региона обаче определя как подобна ефективност ще бъде впрегната в полезно действие. Замяната на съществуващите осветителнитела с диодни, които излъчват същото количество светлина, може драстично да намали консумираната енергия, респ. разходите за електричество. Някои градски власти обаче могат да изберат алтернативен подход. Те могат да разширят обхвата на уличното осветление, покривайки нови улици, паркове, сгради. Тогава разходите може да не намалеят, но значително ще се увеличи площта на предлаганата услуга – а това също е подобряване на ефективността. В процеса на подмяна на осветителните тела и разширяване на обхвата на осветлението обаче могат да се добавят няколко Светодиодното (LED) осветление повсеместно заменя старите улични лампи в градове от всички краища на света. В България също много общини вече изпратиха в историята червеникавото мъждене на някогашните лампи и блеснаха с диодни тела. Това, което все още малко градове и общини по света добре осъзнават, е, че преходът към новото поколение улично осветление е нещо повече от подмяна на стари устройства с нови. Това дава шанс за изграждане на бъдещите “умни” градове бързо и лесно. С известна градоначалническа мъдрост и далновидност процедурата би могла да сбъдне визията за “smart-city”. ТЕКСТ МАРИЯ МАЛЦЕВА “екстри”, които да превърнат LED осветлението в реален стълб на умния град. Автономно захранване Технологията за автономно електрозахранване на диодното осветление не е нова, но развитието на възобновяемите източници позволява тя да е изключително ефективна. С подобряването на свойствата на фотоволтаичните панели и на съотношението lm/W осветителните тела могат значително да пестятенергия. Така е възможно автономното захранване да осигурява значително по-продължителен период на осветяване. Възможни са дори излишъци, които да се продават на електроразпределителните дружества. Едновременно с това някои градове експериментират с микро вятърни турбини, разположени по протежение на булевардите. Генерираното оттях електричество може да допълва енергийните потребности на осветлението. Селищата, разположени край река, могат да впрегнат и водните си ресурси за производство на електричество: дори малките потоци могат да създават електричество чрез малки водноелектрически турбини. Адаптивност Мярка, която драстично подобрява ефективността на уличното LED осветление, е адаптивността му. Това предполага уличните стълбове да бъдат оборудвани с датчици и контролери, управляващи светлинния поток според външната обстановка. Улично LED осветление в основата на умния град

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==