Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

11 ИНФРАБИЛД 1'2022 новини ПОВЕЧЕ I КОР. ВОДНИЯТ ЦИКЪЛ НА ПЛОВДИВ СЕ ИЗПЪЛНЯВА В СРОКОВЕ КметътнаПловдив инспектира напредването на работата по модернизацията на ПСОВ на града и установи, че проектът се развива в планираните срокове. Очаква неговото цялостно завършване да бъде в края на следващата година. Първият етап от мащабното строитество - "Интегриран проект за водите на град Пловдив", включва пет важни подобекта, два от които вече са готови за приемане. Това са рехабилитацията на главения колектор VII и водопроводните и канализационни системи и улици, изградени в квартал "Захарна фабрика". Следващият обект от този етап в района на ул. „Карловска“ е на 90% изпълнен и се очаква през април също да бъде приет. Продължава работата по реконструкцията ПСОВ, която ще обслужва над половин милион души чрез преработката на отпадните води на Пловдив. На станцията се изграждатметан-танкове, които ще произвеждат електричество от отпадните води. В нея ще се заустват Северния колектор, както и Южния обходен колектор, който пък трябва да бъде изпълнен от държавното дружество "Водоснабдяване и канализация". Според община Пловдив няма да се прави компромис с качеството и ще изисква всички дейности да бъдат изпълнени, така както са заложени в процедурите. ИНЖЕНЕРИК ИЗПРАЩА 2021 ГОДИНА С УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНИ ВиК ПРОЕКТИ С приключване на инвестиционен проект за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиКмрежи в с. Айдемир“, част от инвестиционната програма на ВиК Силистра, ИНЖЕНЕРИК ЕООД завърши дейността си за 2021г. Проектирането е извършено във фаза Технически, включително съгласуване на проекта и съдействие при издаване на Разрешение за строеж. Основните елементи, с които се характеризират изработените проекти от ИНЖЕНЕРИК ЕООД, включват - Проектиране на 29664,87м водопроводна мрежа; Проектиране на 42014,49мканализационнамрежа, както и съоръжения към тях - 1264бр. СВО; 2094 броя СКО; 9 бр. шахта регулатор на налягане; 5бр. водомерни шахти; реконструкция на съществуваща канализационна помпена станция "Деленките"; изграждане на нова канализационна помпане станция в населено място с. Айдемир. ИНЖЕНЕРИК ЕООД разработи успешно и външни довеждащи и захранващи водопроводи на два обекта, включващи следните основни съоръжения - Проектиране на 17435,06м довеждащи и захранващи водопроводи; 195мводопроводи за присвързване, както и съоръжения към тях - 4бр. водомерни шахти; 10бр. УЗР; 7бр. шахти удароубивател; 6 бр. реконструкция на кладенци „Раней“; 2бр. реконструкция на помпена станция; 5бр. новоизграждане на хлораторна станция; 1 брой водна кула. Партньорът, на когото да се доверите. Трансмисионни масла Филтри Компоненти за трансмисии и оси Мост за грейдер Мостове Трансмисия тип “WG” ZF Service Partner България София 1336, ул. Андрей Германов №11 (Транстерминал Милицер и Мюнх) Тел.: +359 2 439 08 80, e-mail: customer.service@ats-world.com, Виж www.ats-world.com Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==