Списание ИНФРАБИЛД | брой 1, 2022г.

10 ИНФРАБИЛД 1'2022 ПОВЕЧЕ НА СТР. 47 ВиК БУРГАС ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МРЕЖАТА В "МЕДЕН РУДНИК" ВиК Бургас стартира първичните дейности, свързани с реконструкцията и доизграждане на ВиК мрежата на квартал "Меден рудник" на града. Предстои откриването на строителната площадка и започването на значителни изкопни работи, свързани с проекта. Строителните дейности в "Меден рудник" включват частична реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по уличната мрежа на квартала, Зона Г, Промишлена зона “Меден рудник“ и Промишлена зона Юг-Запад. Предвижда се също и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа в м.с. Върли бряг, включително нова канално-помпена станция. Работата в "Меден рудник" е само част от доста по-големия "Интегриран воден проект за област Бургас", чиито бенефициент е ВиК - Бургас. Той е финансиран по Приоритетна ос 1, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.016 за "Изграждане на ВиК инфраструктура" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г“. Проектът предвижда мерки за изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура на 13 агломерации с над 10000 жители, разположени на територията на общините Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Поморие, Несебър, Карнобат и Айтос. ЗАВЪРШИ ПРОЕКТЪТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ЯМБОЛ В края на изминалата година община Ямбол завърши изпълнението на интегрираниятпроект за воден цикъл на града. Той обхващаше втората фаза, свързана с изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на Ямбол. Проектът беше осъществен в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ При неговото завършване, кметът на общината Валентин Ревански сподели: "Проектът завърши успешно. Пречиствателната станция разполага с модерно оборудване. Ние вече сме я предоставили на ВиК, за да я експлоатира и поддържа“. Пречиствателната станция е проектирана с голям капацитет и модерно високотехнологично оборудване. Тя е в състояние да обслужва не само жилищните райони в град Ямбол, но и промишлените предприятия в района. Тя може също така да приема и утайки от съседните населени места. Довеждащата инфраструктура до пречиствателна станция за отпадъчни води включва довеждащ водопровод, довеждащколектор, външно електрозахранване, довеждащ път и външна телефонна линия. Реконструкцията на главния колектор обхваща 1592m, като реконструкцията на водопровода, попадащ в неговото трасе обхваща 977m. HERZ ПРЕДСТАВИ ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСИ HERZ предлага ново поколение заваръчен екструдер ExOnC3 на DOHLE - флагман във високия клас на мощност 3кг/ч. с цял набор от иновативни предимства. Откроява се изключително компактният дизайн, който прави всички компоненти да изглеждат монолитно излети и значително по-ниското тегло. Особено важен е широкият диапазон на производителност от 1 кг/ч до 3,3 кг/ч. Вече не се налага използването на различни екструдери за различните ширини на заваръчния шев. Освен това, като част от широката гама аксесоари, се предлага направляваща количка с 3 колела, която превръща ръчно поддържаното устройство в придвижвано и стреме за окачване. Това значително намалява натоварването, физическата сила на заварчика вече не е определяща за продължителността на заваръчния процес, а това води до много по-голяма прецизност. В стандартното изпълнение е налично и адаптивно работно лед-осветление, което може да бъде прикрепено към няколко точки на устройството. "Няма да е преувеличено да кажем, че благодарение на новия заваръчен екструдер Dohle ExOnC3, технологията за заваряване в индустрията, изграждането на резервоари, тръбопроводи или басейни достигна ново измерение“. Новият ExOnC3 може да бъде закупен от ХЕРЦ-България ООД. ВиК ШУМЕН ОБЯВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА Ръководството на ВиК Шумен проведе редовните си срещи с ръководствата на общините в региона за подготовка на инвестиционната програма за настоящата годината. И тази година приоритет на компанията ще бъдат напорните и хранителните водопроводи, водоеми, резервоари и помпени станции. Бизнес-планът на дружеството е внесен в срок в КЕВР и предстои независимият регулатор да се произнесе по него. В документа е заложено и задължително ниво на инвестициите, разпределени по години за новия програмен период 2022-2026 година. Основен приоритет на ВиК дружеството на областта са довеждащите, напорните и хранителните водопроводи и тяхната частична или цялостна подмяна във всяка една от общините. Важни за подобряване на качеството на предоставяните от дружеството услуги са реконструкциите на водоемите и резервоарите, както и пълната реконструкция и подмяна на помпените станции в селата и цялостната реконструкция на шахтовите кладенци. "Срещите ни с кметовете бяха конструктивни и полезни и за двете страни", каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. "Въпреки трудните условия, тази година ще продължим да работим за подобряване на услугите за нашите клиенти от общините“.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==