Списание ЕНЕРГИЯ | брой 7, 2022г.

9 ЕНЕРГИЯ 7'2022 новини ПОВЕЧЕ НА СТР. ? Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А МААЕ И ДП РАО БЯХА ДОМАКИНИ НА СРЕЩА НА DISPONET Ръководен от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) екип от експерти по погребване на радиоактивни отпадъци от цял свят взе участие втехническа среща наМеждународната мрежа за погребване на нискоактивни отпадъци (DISPONET), която се проведе в Информационния център по извеждане от експлоатация на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Форумът предостави на членовете на мрежата DISPONET възможност да споделят последните разработки в своите програми и да представят националния напредък по отношение на погребването на РАО. Международният екип посети Съоръжението за плазмено изгаряне в Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”, както и Склада за временно съхранение на РАО в Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци“. Посещението на строителната площадка на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана“ осигури възможностна участниците във форума да видят най-съвременното съоръжение за погребване на РАО от приповърхностен тип в процес на изграждане и да коментират важни съображения, свързани със затварянето и последващия мониторинг на хранилища от подобен тип. БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ИЗБРАНА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ НА МААЕ От ключово значение за страната ни бе избирането на България за член на Съвета на управляващите на МААЕ за периода 2022-2024г. на проведената във Виена 66та редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). На сесията бяха одобрени също бюджетът на Агенцията, резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност и Системата на гаранции на МААЕ и други важни документи за дейността на МААЕ. В рамките на сесията, изказване в пленарна зала, като ръководител на българската делегация, направи председателят на АЯР Цанко Бачийски. В речта си той подчерта пълната подкрепа на нашата страна към международно признатите принципи и стандарти за безопасност и сигурност в ядрения сектор, разработени и утвърдени в рамките на МААЕ. Той акцентира върху необходимостта от стриктно спазване на Договора за неразпространение на ядрените оръжия и системата за гаранции на МААЕ. България е отговорен и конструктивен партньор на международната общност в областта на мирното използване на ядрената енергия и подкрепя усилията на МААЕ за намирането на хармонизиран подход по регулирането на новите технологични решения. ЯДРЕНА ЕНЕРГИЯ Предизвикателства и възможности пред атомната енергетика научете повече на www.ProfiLand.net

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==