Списание ЕНЕРГИЯ | брой 7, 2022г.

10 ЕНЕРГИЯ 7'2022 Р Е К Л А М А ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ НА ФЕЦ ПРЕДЛАГА ХИМКОМПЛЕКТИНЖЕНЕРИНГ Химкомплект-Инженеринг АД навлезе в нишата на инвестиционното проектиране на фотоволтаични системи. Дружеството предлага изготвяне на предпроектни проучвания за фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). За собственици на земи, както юридически, така и физически лица, притежаващи имоти в урбанизирани или неурбанизирани територии, които не се ползват, компанията извършва редица услуги - изготвяне на задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/, както и уведомление за инвестиционно предложение и съгласуване с РИОСВ за преценка за необходимостта отОВОС. Компанията може да направи проект за промяна на кадастралната карта, получаване за виза за проектиране, геодезическо заснемане и разработване на идеен проект на ФЕЦ - част Електро, в обхват за издаване на становище от ЕРП. Дружеството извършва и всички административни услуги по набиране на първоначални данни и съдейства за съгласувателните процедури. Химкомплект-Инженеринг работи и с банки, които могат да предложат финансиране, както и с изпълнители, които да изградят фотоволтаичните централи. “Проектиране и изграждане на ФЕЦ - това е възможност за пустеещи земи да заработят за Вас!”, споделят от компанията. ВЯЕЦ „СВЕТИ НИКОЛА“ УВЕЛИЧИ ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ Повишение на произведената зелена енергия през първите 9 месеца на годината спрямо същия период на 2021 година отчита ВяЕЦ „Свети Никола“. Най-големият вятърен парк в страната бележи ръст на генерацията си със 7%. За периода от януари до края на септември 2022г. турбините на ВяЕЦ „Свети Никола“ осигуриха на българските потребители 270115MWh чиста електроенергия. Само през месец септември вятърниятпарк генерира 23495MWh, което е повишение с близо 13% спрямо произведената през месец август вятърна електроенергия. ВяЕЦ „Свети Никола“ е собственост на AES България. Вятърният парк има 52 турбини с обща инсталирана мощност 156MW и осигурява над 20% от общо инсталираните ветрови мощности в България. С това тя допринася за изпълнението на ангажиментите на страната ни пред ЕС за дял на ВЕИ в общия енергиен микс. Вятърният парк „Свети Никола“ е важна стъпка по пътя на България за постигане на по-чисто енергийно бъдеще и увеличаване капацитета на страната в производството на възобновяема енергия. Инвестицията в проекта възлиза на 540 млн. лева, осигурени от корпорация AES и няколко банки, а в края на 2021г. AES България осигури и 64 милиона евро кредитна линия. АДХЕЗИВНИ РЕШЕНИЯ ОТ LOHMANN ЗА СОЛАРНАТА ИНДУСТРИЯ Немската фирма Lohmann, вече повече оттридесет години, работи в тясно сътрудничество със световни производители на фотоволтаични модули. Чрез иновативните си адхезивни разработки, компанията подкрепя производителите на системи за производство на зелена електроенергия. Залепващите ленти имат сертификати за устойчивост на атмосферни влияния съгласно IEC 61215 и DIN IEC 61646, сертификати UL, IPX5 степен на защита, съгласно DIN EN 60529, както и доклад на SGS за UV устойчивост. Продуктите се предлагат от фирма КЛЕБЕКС Василев. Адхезивните ленти намират редица области на приложение свързани с рамкиране на фотоволтаични модули, фиксиране на соларни клетки, монтаж на разпределителни кутии и предпазни стъкла. За рамкиране лентата дава възможност за монтаж на фотоволтаичния модул към алуминиевата рамка. Соларните клетки могат да бъдат фиксирани от задната им страна посредством едностранно залепваща прозрачна лента. Монтажът на разпределителните кутии може също да бъде направен от задната страна на модула, посредством прецизно щанцовани двустранно залепващи детайли. Решенията на Lohmann дават възможност и за сигурен и надежден монтаж на предпазното стъкло.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==