Списание ЕНЕРГИЯ | брой 4, 2020г.

2 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 5 КМС взе участие в плановия годишен ремонт на АЕЦ „Козлодуй“ 6 Три нови булдозера за рудниците на Мини Марица-изток 8 Проектът на ЧЕЗ Разпределение „Живот за птиците“ с номинация за европейски еко-награди 9 Община Бургас изгражда 50 нови зарядни станции за електромобили 10 Вятърната електроцентрала Свети Никола спести 2,6млн. тона въглеродни емисии 18 Нова крачка към водородните газови турбини 19 ДПРАО продължава програмата по извеждане от експлоатация 20 Cummins Power Generation празнува 100 години от основаването си На първа корица: Elica Брикет преса за производство на висококалорични брикети от биоотпадъчен материал, повече на стр. 35 ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг е специализирано периодично издание. В него се публикуват технически новости и информация за енергетика, енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници, както и конкретни инженерингови проекти и възможности за реализация. ENERGIA - Magazine for Equipment, Technologies and Engineering is specialized technical publication. It covers news and information about energy sector, energy efficiency, renewable energy, installations, engineering applications, energy audits, services and maintenance. главен редактор Сокол Николов 02/ 46 220 02, 46 220 00 директор реклама Габриела Грънчарска 02/ 46 220 07, 087 986 12 07 рекламен отдел: e-mail: el_media@elmedia.net абонамент и разпространение: 02/ 46 220 03 издател: Любомира Манчева 02/ 46 220 01 ЕНЕРГИЯ - списание за оборудване, технологии и инженеринг е запазена марка на Ел Медиа Никаква част от това издание, новини, статии и снимки, не може да бъде използвана частично или изцяло без изричното разрешение на издателя. За условията за съвместна дейност може да се обърнете към издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на фирмените рекламни публикации. Други издания на Ел Медиа: http://industria.elmedia.net Индустриални Продукти и Приложения http://eae.elmedia.net Електроника, Автоматика, Електроапаратура - Каталог на фирмите в България http://omi.elmedia.net Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България http://stroiteli.elmedia.net списание Строители списание ИНФРАБИЛД http://agrobio.elmedia.net списание АгроБио Техника АгроБио Техника - Каталог на фирмите в България Editor-in-chief Sokol Nikolov +359 2 46 220 02, 46 220 00 Advertising manager Gabriela Grancharska +359 2 46 220 07, +359 87 986 12 07 Advertising department: e-mail: el_media@elmedia.net Publisher: Lubomira Mancheva +359 2 46 220 01 More technical publication from EL MEDIA http://ipp.elmedia.net Industrial Products and Applications Magazine http://eae.elmedia.net Electronics, Automation, Electrical Equipment Catalogue of the companies in Bulgaria http://omi.elmedia.net Equipment, Machines, Tools Catalogue of the companies in Bulgaria http://stroiteli.elmedia.net Stroiteli - Magazine for construction machines, materials, technologies and tools INFRABUILD Magazine http://agrobio.elmedia.net AgroBio Technica Magazine - AgroBio Technica - Catalogue of the companies in Bulgaria http://energia.elmedia.net www.cadpoints.com .e -energy.eu www.spminstrument.com www.starteng.com www.tid-engineering.bg www.sibel.bg www.etra-el.com www.danfoss.bg www.jupiterholding.bg 4 2020 energia.elmedia.net www.kranostroene.com www.intertest.bg www.actemium.com www.elprombg.com ǒǘǜǝǛǙ ǒǟ ǍǑ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɫɴɨɪɚɠɟɧɢɹ Тел: 02 925 21 63, 0897 032 930, office@omegaterm.com www.omegaterm.com Р Е К Л А М А Съдържание

4 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 ЕНЕРГЕТИКА 12 Какво означава да бъдеш представител на WANO на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ Разговор с г-н Валентин Пакидански, Представител на WANO в АЕЦ „Козлодуй“ 14 Внедряваме технологии с обясним изкуствен интелект Разговор с д-р Мариана Дамова, Изпълнителен директор на Мозайка 16 Енергия от ново поколение предлага Еврогруп-33 Разговор с г-н Пламен Янков, Командир на Airbus A320 и Управител на Еврогруп-33 ЕООД 21 Проводници за средно напрежение 26 Термография Технология и апаратура Съдържание 32 Адиабатното охлаждане има редица предимства Разговор с г-н Владимир Зеленченко, Управител на Зи Зи - Зеленченко ЕООД 34 Произвеждаме висококалорични биогорива Разговор с г-жа Гергана Маринова, Главен управител на Александър Лес ЕООД 35 ELICA предлага преса за производство на висококалорични екобрикети 36 Нова соларна система изгради Евродизайн Енерджи 38 Обмен на информация с EEBUS Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ВОДЕЩИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ɭɠɦ H PDLO LQIR#SURPD[V\V FRP www.promaxsys.com

новини 5 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 ПОВЕЧЕ НА СТР. ? КМС ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЛАНОВИЯ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ За поредна година, фирма „КМС“ ЕООД взе участие в изпълнението на плановия годишен ремонт на пети енергоблок на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Тази година плановият ремонт на централата беше проведен периода от 11 април до 23 май. Фирма „КМС“ ЕООД взе участие чрез „Изпълнение на електромонтажнидейностипо електрическооборудване иоборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. - обособена поз.1 - Електромонтажни дейности за поддържане на надеждността на оборудване на цех „Електрооборудване“ (ЕО) за ПГР 2020, 5 ЯЕБ и общостанционни обекти“ и „Подмяна на РТ-шкафове, панели с нормиращи преобразуватели, кросови шкафове и електрозахранващи панели на датчици КИП по I и II контур“, съвместно с ОСКАР-ЕЛ и Уестингхаус. Планираните дейности по изпълнението на договора за осигуряване на оборудването и безопасната експлоатация на ядрените съоръжения, са реализирани качествено, споделиха представители на компанията. Благодарение на отговорността и високия професионализъм на персонала си, „КМС“ ЕООД изпълни в срок и без забележки поетите ангажименти към Атомната електроцентрала в Козлодуй. ЧЕЗ СТАРТИРА МАЩАБНА РЕКОНСТРУКЦИЯ В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ЧЕЗ Разпределение България стартира реконструкция на два електропровода в община Якимово, Монтанa. В резултат ще бъде подобрена сигурността на електрозахранването на населените Комощица, Дългоделци, Черни връх и Якимово. Двата електропровода захранват с електроенергия общо близо 3600 домакинства и стопански клиенти. Отмодернизираните съоръжения ще се захранва и нова компресорна станция оттрасето „Балкански поток“. Предстои реконструкция и на останалите два електропровода в района. По време на изпълнението на проектаще стартира имодернизация на възловата станция в Долно Церовене, чрез която се доставя електроенергия на 560 домакинства. Реконструкцията обхваща модернизация на всички електрически съоръжения и апарати, с което се постига оптимизиране на техническите параметри, увеличение на експлоатационния живот и повишаване на надеждността и безопасността на работа. Подменят се всички части и компоненти с нови, извършва се модернизация на съществуващите системи за защита, контрол, измерване и сигнализация и се въвежда нова система за управление от разстояние. По този начин ще се намалят времето за локализиране на аварии и прекъсванията на електрозахранването в района. ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ВАЛИДНОСТ ДО 31.12.2020 С ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

енергия 6 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 ТРИ НОВИ БУЛДОЗЕРА ЗА РУДНИЦИТЕ НА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК На територията на Мини Марица-изток ЕАД бяха доставени и оборудвани три нови булдозера модел Комацу D155. От отдел Инвестиции на дружеството съобщават, че доставката на тежките машини с мощност 360k.c. е извършена в изпълнение на договор от 19 март 2020 г. Този модел машини притежава доказани качества, надежден е и се справя отлично с тежките и специфични условия на работа във въгледобивния комплекс, споделят представители на Мини Марица-изток ЕАД. Новата техника е готова и се предвижда да бъде въведена в експлоатация в трите рудника на Мини Марица-изток ЕАД - „Трояново-1“, „Трояново-север“ и „Трояново-3“. Булдозерният парк осигурява необходимата ритмичност на добива на въглища и позволява разработването на разкривните хоризонти. Предимството, което дружеството цели да постигне със закупуването на нови машини от висок клас, е намаляване на разходите, свързани с поддръжката на старата амортизирана техника, както и повишаване на ефективността на производство и осигуряването на нормални експлоатационни условия за тежкото минно оборудване. До края на месец май тази година Дружеството е инвестирало 22% от бюджета, включен в годишната му инвестиционната програма. НОВА СИСТЕМА ЗА МОНТИРАНЕ НА АПАРАТУРА ПРЕДСТАВИ JEAN MULLER При монтаж на комплектни комутационни устройства, конструирани за инсталиране на панели SASIL с разпределителна релсова система от 185mm, често са нужни функционални елементи за инсталацията на прекъсвачи, измервателни устройства, подразпределения и др. С новата система за инсталиране на устройства от JEAN MULLER такива решения вече са лесно осъществими. За максимална постоянна наличност на електрическа енергия JEAN MULLER предоставя прекъсвач-разединителя SASILplus в двойно включваема версия. Сега компактните прекъсвачи до 630A могат да бъдат инсталирани върху единично или двойно включваеми носещи елементи. Вграденото принудително освобождаване въздейства на прекъсвача с лят корпус и осигурява безопасно състояние без товар при поставяне и изваждане. Така носещият елемент на устройството се счита за сменяема (изваждаема) част, а дизайна IPXXB осигурява защита при допир от всички страни. Носещите елементи на устройствата са налични и като включваеми от една страна без принудително освобождаване за фиксирано инсталиране с и без захранващ кабел, както и като монтажна плоча. Устройствата са защитени чрез врати от листова ламарина, капаци, кабелни сепаратори и др. елементи. НОВА СЕРИЯ МОДУЛНИ УСТРОЙСТВА НА СЛОВЕНСКАТА КОМПАНИЯ ETI ETI пуска в продажба своята нова серия устройства за откриване на дъгови къси съединения (AFDD) с пълни възможности за защита: миниатюрен автоматичен прекъсвач (MCB), дефектнотокова защита (RCCB) и AFDD в едно устройство. Главното предназначение на продуктите е да осигуряват максималнотокова защита и защита от късо съединение на двата полюса. Освен това е възможно и универсално свързване на захранването както от горните, така и от долните клеми. Чрез тестов бутон се дава възможност на потребителя да проверява функционалността за токовете на утечка. Цялата необходима техническа информация за инсталиране може да бъде открита на предната страна на устройството. То има номинален ток на късо съединение 10kA и осигурява максималнотокова защита и защита от късо съединение на двата полюса. Устроиството има индикация за действителната позиция на контактите за по-лесно идентифициране дали устройството е в позиция ON (ВКЛ) или OFF (ИЗКЛ) и дава LED индикация за различни типове повреди. Клемите са ясно обозначени и имат защита срещу допир до части под напрежение. На лице е висока механична издръжливост от 20000 цикъла и висока електрическа издръжливост от 10000 цикъла. Устройството изпълнява автоматичен self-test при първоначално включване, както и през интервали от една минута, докато се намира под напрежение. Р Е К Л А М А ɋɨɮɢɹ ɛɭɥ ɋɢɬɧɹɤɨɜɨ ʋ ɟɬ ɨɮɢɫ ɬɟɥ EHDEDONDQ#DFWHPLXP FRP Ⱥɤɬɟɦɢɭɦ ȻȿȺ Ȼɚɥɤɚɧ ɩɨɡɞɪɚɜɹɜɚ ɜɫɢɱɤɢ ɫɜɨɢ ɤɥɢɟɧɬɢ ɢ ɩɚɪɬɧɶɨɪɢ ɩɨ ɫɥɭɱɚɣ Ⱦɟɧɹ ɧɚ ɦɢɧɶɨɪɚ ɫ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟ ɛɥɚɝɨ ɩɨɥɭɱɢɟ ɢ ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɨ ɩɨɥɡɨɬɜɨɪɧɨ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɡɚ ɜ ɛɴɞɟɳɟ Ⱥɤɬɟɦɢɭɦ ȻȿȺ Ȼɚɥɤɚɧ ȿɈɈȾ ZZZ DFWHPLXP FRP ɇɚ ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɢ ɤɴɦ ɛɴɞɟɳɟɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ⱥɤɬɟɦɢɭɦ ȻȿȺ Ȼɚɥɤɚɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɛɚɡɨɜ ɞɟɬɚɣɥɟɧ ɢ ɫɨɮɬɭɟɪɟɧ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɟ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɩɭɫɤ ɜ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɬɟɯɧɢɤɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹ

VX SE. SYSTEM PERFECTION - ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚ ɫɬɨɹɳɚ ɲɤɚɮ ɫɢɫɬɟɦɚ √ ɇɚɩɴɥɧɨ ɫɴɜɦɟɫɬɢɦɚ ɫ 9; ɩɨɞɨɛɪɟɧɚ ɜɟɪɫɢɹ ɧɚ ɦɨɧɨɛɥɨɤ ɫɬɨɹɳɚɬɚ ɲɤɚɮ ɫɢɫɬɟɦɚ √ Ɍɨɜɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚ ɩɨ ɫɥɟɞɧɢɹ ɧɚɱɢɧ ‡ ɏɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢɬɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɧɚ 9; 6( ɜɟɱɟ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɬ ɨɬ ɩɪɨɮɢɥ 9; ɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢɬɟ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɬ ɨɬ ɩɪɨɮɢɥ 76 ‡ Ⱥɞɚɩɬɨɪɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚ ɲɢɧɚ 9; ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɤɚɬɨ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟɧ ɚɤɫɟɫɨɚɪ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɞɚ ɩɨɥɭɱɢɦ 9; ɩɪɨɮɢɥ ɢ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɪɚɦɤɚɬɚ ɧɚ ɲɤɚɮɚ 9; 6( ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɨɬ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɚ ɢ ɧɟɪɴɠɞɚɟɦɚ ɫɬɨɦɚɧɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧ ɧɚ ɡɚɳɢɬɚ ,3 ɤɚɬɨ ɡɚ ɧɹɤɨɢ ɪɚɡɦɟɪɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɢ ,3 √ ȼɴɬɪɟɲɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ ² ɩɨɜɟɱɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɫɟ ɟɞɧɚɤɜɢ ɚɤɫɟɫɨɚɪɢ ɤɨɢɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɛɴɪɡɚ ɢɧɬɟɪɢɨɪɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ ɤɥɢɟɧɬɴɬ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɟɤɨɧɨɦɢɹ ɧɚ ɩɚɪɢɱɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɱɪɟɡ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɩɨ ɦɚɥɤɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢ ɧɚɥɢɱɧɢɫɬɢ √ ɉɨɜɟɱɟ ɜɪɟɦɟ ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɫɬɨɹɳɚɬɚ ɲɤɚɮ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟ ɪɟɲɟɧɢɟ Äɜɫɢɱɤɨ ɜ ɟɞɧɨ³ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹɬ ɪɚɡɦɟɪ ɲɤɚɮ ɟ ɫ ɲɢɪɢɧɚ ɦɦ ɡɚɦɟɧɹ ɞɨ ɬɪɢ 9; ɲɤɚɮ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɬɚɤɚ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɦɭ ɫɩɟɫɬɹɜɚ ɚɤɫɟɫɨɚɪɢ ɢ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɫɜɴɪɡɜɚɧɟ ɢ ɦɭ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɟɞɧɨ ɝɨɥɹɦɨ ɜɴɬɪɟɲɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟ 9; 6( ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɢ ɫ ɞɴɥɛɨɱɢɧɚ ɦɦ ɤɨɹɬɨ ɟ ɢɞɟɚɥɧɚ ɡɚ ɜɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɦɨɞɭɥɧɚ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ ɢ ɤɴɞɟɬɨ ɧɟ ɫɟ ɢɡɢɫɤɜɚ ɩɨ ɝɨɥɹɦɚ ɞɴɥɛɨɱɢɧɚ 9; ɋɔȼɆȿɋɌɂɆɈɋɌ ɉɈȼȿɑȿ ɋɂɋɌȿɆɇɂ ɉɈɅɁɂ Ɋɢɬɚɥ ȿɈɈȾ ɋɨɮɢɹ ɛɭɥ ɂɫɤɴɪɫɤɨ ɲɨɫɟ Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ȿɜɪɨɩɚ ɬɟɥ ɮɚɤɫ ɟ PDLO RႈFH#ULWWDO EJ ZZZ ULWWDO EJ

енергия 8 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 ПРОЕКТЪТ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ „ЖИВОТ ЗА ПТИЦИТЕ“ С НОМИНАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕКО-НАГРАДИ Проектът на ЧЕЗ Разпределение България АД за опазване живота на застрашени видове птици на територията на Западна България, Животза птиците, е номиниран за престижните Европейски бизнес награди за околна среда в категория Бизнес и биоразнообразие. Чрез конкурса, който се провежда веднъж на две години, се отличават проекти на компании със значителен принос за устойчивото развитие и се популяризира успехът в еко-иновациите, както и добрите практики в опазването на околната среда, които допринасят за поддържане на конкурентоспособността на Европа. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в края на годината. Проектът Живот за птиците, чието пълно наименование е Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България, се реализира от ЧЕЗ Разпределение в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Той стартира през октомври 2017 г. и ще продължи до декември 2022 г. Целта е да се обезопасят въздушните електропроводи в зоните от Натура 2000 и да се осигури възможности за безопасно гнездене на редки и застрашени видове птици на територията на Западна България. ЧЕЗ ще инсталира 4000 предпазни и 3600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове и ще монтира 900 платформи за повдигане на щъркелови гнезда. Ще бъде създаден и прототип за безопасен за птиците стълб, който ще бъде предоставен за ползване и от други оператори на електроразпределителни мрежи. До момента в рамките на проекта от ЧЕЗ Разпределение са обезопасили 414 щъркелови гнезда, 459 стълба и постави 138маркиращи устройства. НОВА ПОКРИВНА СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗАРАБОТИ В ДОБРИЧ Нов соларен парк, изграден от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, заработи в Добрич. Съоръжението с мощност 15KWp е собственост на един от дългогодишните клиенти на фирмата - ТТ-СЕРВИЗ ООД. През годините ТТ-СЕРВИЗ ООД е показала своя ангажимент към проблема с опазването на околната среда. Следвайки експертните съвети на енергийния одитор, към днешна дата фирмата е с изцяло подменено ЛЕД осветление в своя магазин, сервизни помещения и складове, а от март 2020 г. притежава и собствена фотоволтаична централа, чиято основна цел е да покрива част от енергийното потребление. Централата е разположена върху площот180m2 и има вградената онлайн система за мониторинг, която ще позволява на клиента в реално време да следи енергията, произвеждана от фотоволтаичната система, и да я сравнява с текущата консумация на обектите си. На база на очакваната годишна генерация от 18MWh, възвръщаемостта на инвестициите може да бъде гарантирана в рамките на 6-7 години. Собственикът на ТТ Сервиз коментира, че изграждането на соларната инсталация се е оказало нелека задача, съпътстванa от сложни процедури, но благодарение на ЕНЕРГОПРО Енергийни услуги, той вече притежава високотехнологична фотоволтаична централа. ПРИЗНАНИЕ ЗА IOT ПЛАТФОРМАТА НА SMA SMA предлага дигитални решения за наблюдение и оптимизиране на енергийните потоци. В основата им е IoT платформата за управление на енергията ennexOS, която прави цялостното, интелигентно управление на енергията особено удобно за потребителите. За нея фирма SMA беше удостоена с престижната златна награда iF в категорията Service Design. Наградата iF Design Award се присъжда всяка година от най-старата независима институция за дизайн в света, iF International Forum Design GmbH в Хановер. Журито даде висока оценка за архитектурата на платформата заради ясното и бързо насочване на потребителите. Платформата ennexOS дава възможност на клиентите да наблюдават, контролират и свързват различни енергийни сектори като отопление, климатизация и електричество чрез приложение или в порталите на SMA и по този начин спестяват разходи. Потребителският интерфейс се отличава с ясно подредените си табла, които по всяко време показват всички данни за генераторите и консуматорите на енергия в домакинствата или компаниите. По този начин потребителите могат да оптимизират енергийната си система. Улеснено е също безпроблемното и бързо да прехвърлят данни във всички приложения и портали на SMA. НОВА ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА Автомобилните производители все повече се фокусират върху електромобилността, а защитата от пренапрежение играе важна роля в тази технология. Зарядните станции и домашните станции за зареждане представляват сложни системи, които трябва да бъдат достъпни по всяко време. Концепцията за защита от пренапрежение предвижда защита както на самата зарядна станция, така и на електромобила, свързан към нея, предпазвайки от пренапрежения, причинени от удари от мълния и оперативни превключвания в мрежата. Новите защити от пренапрежение на Phoenix Contact - VALVETRAB EV са защитни устройства, разработени специално за приложения в електромобилност. Новото семейство от продукти се състои от комбиниран катоден отводител тип 1+2 и устройство за защита от пренапрежение тип 2. И двете версии се предлагат с възможност за контакт за дистанционна индикация. Щепселите позволяват лесно измерване на изолацията и са механично кодирани, което предотвратява случайно несъответствие. Чувствителните компоненти, като Ethernet комуникация или електроника, са защитени с подходящи защитни устройства от тип 3, които вече са налични в продуктовата гама на фирмата и работят с новите устройства VAL-EV.

новини 9 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 ПОВЕЧЕ НА СТР. ? FRONIUS СТРОИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ВОДОРОД В началото на март Fronius започна в изграждането на своя нов център з а компе - тентности, свързани с в о д о р о д а , разположен в Австрия. Центърътще бъде мястото, където Fronius ще извършва всички дейности, свързани с производството и употребата на водород. Планирането на проекта е стартирало в средата на 2019 г. и се очаква той да бъде завършен в края на 2021 г. Водородът е важен елемент за постигането на целта 100% от енергийните нужди на света да бъдат задоволявани от възобновяеми източници. Fronius извършват проучвания в тази област в продължение на две десетилетия и са експерти в областта на производството на водород с помощта на слънчева енергия. От компанията споделиха, че изграждат центъра, тъй като изследователската и развойна база в Талхайм вече не е достатъчна за амбициозните им планове по отношение на водорода. След като бъде завършен, центърътще събере помещения за производството, учебните зали, проучвания, разработки и работа по проекти на клиенти. Центърът ще помещава и нов Fronius Solhub, който представлява системно решение за генериране и използване на екологичен водород за зареждане на превозни средства и за сезонно съхранение при ниско, средно или високо налягане. ОБЩИНА БУРГАС ИЗГРАЖДА 50 НОВИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ От Eldrive съобщиха пред медиите, че са подписали договор с Община Бургас за изграждане на 50 зарядни станции за електрически автомобили на територията на града. Това ще бъде осъществено като част отпроектаИзграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда - Южна България, по който Eldrive вече има финансиране, което е осигурено от Фонда за устойчиво развитие. Със сключването на този договор от община Бургас са поели ангажимент да предоставят публичните терени, на които да бъдат изградени зарядните станции. Проектирането, доставката, инсталацията и оперирането на станциите за електромобили ще се извърши от Елдрайв Чарджинг, компанията, която оперира под бранда Eldrive. Новите станции в Бургас ще бъдат видими и достъпни по два начина - както чрез мобилното приложение Eldrive, така и през платформата СмартБургас. След като бъде извършен успешно първият етап от този проект, е предвидено да започне изграждането на още 50 зарядни станции. Локациите, където ще бъдат инсталирани зарядните станции, включват Арена Бургас, Автогара Бургас - Терминал ЮГ, Спортна зала Младост, Община Бургас, Културен дом на нефтохимика, Летище Сарафово, Българския червен кръст. Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

енергия 10 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 Р Е К Л А М А ABB ИНСТАЛИРА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДОРОД ABB работи по внедряването на разпределена дигитална управляваща платформа ABB Ability Manufacturing Operations Management (MOM) за първата инсталация на Lhyfe за производство на водород. Тя се намира в Буан във френския регион Вандея и се планира да бъде открита през 2021 година, като работи денонощно. Компанията е избрала решение, при което всички елементи от процеса за производство на водород да бъдат напълно автоматизирани, като се използват не отделни продукти, а цялостно интегрирано решение. Предвидената за инсталиране интегрирана система на ABB ще управлява всички елементи на процеса и ще осигурява висока степен на ефективност, безопасност и производителност. Интегрираната разпределена система за контрол (DCS) с обща и централизирана база данни ще намали както времето за разработка, така и сложността на системите за автоматизация. С естествена комуникация между контролерите и библиотека от над 200 функционални блока, тази система ще предложи едновременно гъвкавостимащабируемост. В координация с Lhyfe и ABB, системният интегратор Bossard, партньор на ABB във Вандея, ще отговаря за проектирането, изграждането, програмирането ивъвежданетов експлоатация на цялото решение. ВЯЕЦ СВЕТИ НИКОЛА СПЕСТИ 2,6МЛН. ТОНА ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ Най-големият вятърен парк в България ВяЕЦ Свети Никола спести благодарение на своята работа близо 2,6 млн. тона въглеродни емисии. В същото време вятърният парк произведе за българските потребители 3,2 млн. MWh електроенергия. През март ВяЕЦ Свети Никола отбеляза 10 години от влизането си в търговска експлоатация. Паркът, който е най-големият в България, има инсталирана мощност 156MWh. Той работи с общо 52 вятърни турбини, всяка от които е разполага с мощност от 3MWh. ВяЕЦ Свети Никола е разположен край Каварна и осигурява около 22% от общо инсталираните вятърни мощности в България, като същевременно допринася за това България да изпълни изискванията на ЕС за дела на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс на страната. ВяЕЦ Свети Никола е собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи и е един от двата енергийни проекта в България на световната технологична корпорация и най-голям инвеститор в българската енергетика за последните над 30 години - AES. Инвестицията в проекта за ВяЕЦ Свети Никола възлиза на 540 млн. лв., осигурени от AES и финансиране от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и Международната Финансова Корпорация, която е част от Световната Банка. НОВИ ТРАНСМИТЕРИ НА DANFOSS ЗА ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГЕТИКА С новите преобразуватели на налягане MBS 1600, Danfoss разширява гамата си от продукти, пригодени да отговарят на изискванията на вятърната енергетика. Преобразувателите на налягане MBS 1600 са произведени така, че да издържат на тежките условия, пред които са изправени съоръженията. Специализираната гама от преобразуватели на налягане се предлага с всички необходими конектори за лесно интегриране. Здравата конструкция осигурява непрекъснат мониторинг на налягането на стъпковите цилиндри, спирачните системи, силовите механизми, редукторите и охладителните системи, позволяващи по-висока производителност, по-бързи корекции и превантивна поддръжка. MBS 1600 е актуализация на серията Danfoss MBS. Серията, която се предлага в целия свят, разполага със специализирана програма от датчици за налягане и температурни сензори за скоростни кутии, основни лагери, главни валове и генератори във вятърни турбини. Общите характеристики и предимства на MBS 1600 включват устойчивост на електрически шум, защита на проводниците, защита от късо съединение, електромагнитна съвместимост, спазване на стандартите и спецификациите, изисквани от по-големите производители на оригинално оборудване в областта на вятърните турбини. Подобрете и контролирайте оперативния си мениджмънт с Danfoss Enspire® С новото ни подобрено SCADA решение осъществявате по-добър контрол на топлофикационната система с по-малко усилия Прочетете повече на: www.danfoss.com

Електропроизводство Пренос и разпределение Топлоенергетика Газ и газификация Енергийна ефективност Инженерни проекти

енергия 12 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 Уважаеми г-н Пакидански, колко години навърши WANO като организация? WANO е създадена на 15 май 1989 година, така че вече сме на 30 години. Отбелязахме годишнината тържествено през 2019 година. Организацията е създадена за извличане на уроците от авариите в Три майл айлънд и в Чернобил. Разбира се, след създаването си тя претърпя редица трансформации с цел подобряване на работата, като най-голямата от тях бе след аварията във Фукушима, когато се извърши пълна реформа във WANO и бе назначен допълнителен персонал, за да може помощта, която се получава оторганизацията, да е по-ефективна. Сега се работи по плана КОМПАС - дългосрочен план за пет години, в момента е обхванат периодът 2018 - 2022 година. Целта на този план е да се реализира мисията на WANО за повишаване на безопасността на ядрените блокове. Включени сачетиринаправления. Първо, поддръжка на съществуващите атомни централи в света и установяване на по-високи стандарти в работата. Второ, повишаване на квалификацията на персонала и ефективността на системите за управление на централите. Трето, формиране на по-ефективно WANO, тоестпомощта да бъде по-ефективна за членовете на организацията. Четвърто, поддръжка на новите енергоблокове и на компаниите, които сега навлизат в ядрената индустрия. Тази четвърта точка е важна, защото сега се включватмного нови страни и компании, които се присъединяват към „ядреното общество“. На тях им е нужна помощ, за да се учат не от собствените си грешки, а от опита на другите. Вие имате богат експлоатационен опит в АЕЦ „Козлодуй“. С какво обаче Ви обогати работата за WANO? Разбира се, това са контактите със специалистите от цял свят, с многобройните ми посещения в други централи, с обучението, което получих във WANO, опитът, който придобих за седем години. Това е огромен опит, който се надявам да бъде полезен и за АЕЦ „Козлодуй“. Какви са основните задачи, които стоят пред един представител на WANO? За първи път тази институция „Представителство на WANO“ бе въведена в Московския център през 2012 година. Основната цел на представителя в неговата всекидневна работа е мониторинг и оказване на подкрепа на атомните централи. Важно заорганизациятаедаимапредставител на всяка площадка. Първо, комуникацията е на много по-високо ниво. Второ, WANO може да реагиКакво означава да бъдеш представител на WANO на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ Разговор с г-н Валентин Пакидански, Представител на WANO в АЕЦ „Козлодуй“ Визитка: Валентин Пакидански е завършилМосковския енергетически институт със специалност „Атомни централи и установки“ и през 1991 година започва работа в АЕЦ „Козлодуй“. Работил е в оперативно звено, преминавайки през всички длъжности до главен дежурен на атомна централа. От 2012 година е представител на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

интервю 13 ÅÍÅÐÃÈß 4'2020 ра много бързо и така се повишава ефективността на подкрепата, която получава една централа от организацията. Какъв е наборътот„инструменти“, с които разполага WANO? Освен партньорските проверки, които са добре познати у нас, има и други форми на подкрепа. Това са четири основни технически програми: анализ на производствената дейност, партньорски проверки, обучение и развитие и поддръжка на организацията и членовете на WANO. Има и една нова програма - за комуникации. Как се осъществява координацията между всички центрове? Това е доброволна организация, но в нея членуват всички атомни централи по света, както и фирми, които имат бизнес, свързан с ядрената индустрия. WANO е разделена на териториален принцип, центровете досега бяха четири - Атланта, Москва, Париж и Токио, а от 2019 година започна работа и нов, пети център, в Шанхай. Това се наложи поради факта, че в този регион бяха въведени в експлоатация много нови блокове, а така също и много са в процес на изграждане. Ръководството на WANO и координацията между регионалните центрове се извършва от Лондонския офис. Има изключения оттериториалния принцип, когато се прилага принципът на технологията. Централата в Черна вода е към центъра в Атланта, защото използват реактори тип CANDU, а те са канадски. Членове наМосковския център наWANO са блокове и централи, изградени по руска технология. Как WANO привлича към своята дейност младите? Трябва да подчертая, чеWANOима отношение към младите работници в ядрената индустрия. Изпитвам известна радост, че инициативата за създаване на младежко движение на WANO принадлежи на Московския център. Вече има създадено младежко движение във всички центрове, които си комуникират един с друг. Имаме младежко движение и в АЕЦ „Козлодуй“. Целта е всички тези млади специалисти да се запознаят отблизо с опита отдруги централи, да общуват със свои връстници и да повишават своята квалификация. Няколко пъти в годината изпращаме представители на това движение на различни международни събития, организирани както от Московския център, така и от Лондонския. Имахме младежки представител и на генералната асамблея, която се проведе през 2019 година в Лондон. Така че имаме един много ясен фокус върху развитието на младите специалисти. Интервюто е реализирано със съдействието на сп. „Първа Атомна“

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==