Енергийна Ефективност | издание 2022г.

46 Енергийна Ефективност 1'2022 Г-н Попов наскоро заявихте, че Община Пазарджик ще изгради собствен соларен парк. На какъв етап е проекта? Работи ли се в тази посока? Не само се работи, но и усилено се работи. Искам да кажа нещо важно, което ще касае общината през следващите 30 години. И което трябва да се знае от всички, защото това е важно за нашата община. Както казах преди близо около месец, нашата амбиция, а и от края на миналата година работим по т. нар. проект за енергийна ефективност, т. е. да станем независими по отношение на електроенергията, която ползваме. Бяха направени множество срещи, проучвания, консултации с външни експерти и днес имам честта да кажа, че внасяме в Общински съвет за одобрение, като първа стъпка, регистрацията на нашето търговско дружество, ново търговско дружество, което ще бъде 100% собственост на Общината, с търговско наименование „Пазарджик солар сити“ ЕООД. На заседанието си през месец март общинските съветници дадоха картбланш за регистрацията му. Неговият предмет на дейност ще бъде „Проектиране, изграждане, управление, производство и продажба на електроенергия от възобновяеми източници“. Разкажете повече за нашите читатели какво ще представлява този парк, къде ще е местоположението му? Ще бъде изграден един соларен парк от т. нар. фотоволтаици върху 4 имота с обща площ около 210 декара, които се намират в Икономическата зона, в непосредствена близост до една от подстанциите на града ни. Общата произведена енергия ще бъде около 20 хил. мегаватчаса годишно. Анализът за последната 2021 година показва, че количеството енергия, която ние разходваме, е около 12-13 хил. мегаватчаса годишно за цялата община. Захранването на всички сгради общинска собственост, улично осветление, кметства, галерии, музеи, детски градини, спортни зали, училища предполага един огромен разход на електроенергия. За 2021 година разходът ни за ел. енергия е бил около 4 млн. лева. А за тази година, с тези нови цени, се опасявам, че разходът ще надхвърли 6 млн. лева, ако не и повече. Така че, ние, водени от това да направим необходимото този разход да бъде минимизиран, да кажа - несъществуващ, правим тази стъпка. Това означава, че след въвеждането в експлоатация на този наш общински соларен парк токът ни на годишна база ще бъде 0 лева за следващите 30 години. Това е годността на инвестицията, която ще направим. Този парк ще има живот 30 години и трябва да е ясно, че от края на тази година, когато смятаме, че ще го въведем в експлоатация, за следващите 30 години разходът на Община Пазарджик ще е 0 лева. И което е още по-важно, чрез продажбата на електроенергия от разликата между необходимите ни мегаватчаса и произвежданите - около 7 хил. мегават/ часа, ще използваме за връщането на кредита, който ще ни бъде необходим за изграждането на този соларен парк. Ще останат средства и за поддръжката на това съоръжение. След изтичане срока на договора с банката всички тези средства ще остават като чиста печалба за Общината. И освен, че през следващите 30 години Община Пазарджик Полагаме началото на енергийната независимост на Община Пазарджик за 30 години напред Тодор Попов кмет на Община Пазарджик

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==