Енергийна Ефективност | издание 2022г.

35 Енергийна Ефективност 1'2022 Инж. Сечкарьов, какво доведе до създаването на Българска Асоциация Геотермална енергия (БАГЕ)? Ако трябва да съм максимално кратък и точен, основната причина за създаването на БАГЕ е интереса и желанието на малка група от експерти с дългогодишен международен опит в проучвателната геология, да поставим началото на реалното използване и оползотворяване на геотермалния потенциал на България. Това е чисто идеологичния замисъл на асоциацията. Прагматичният е, максимално широко обединение на експерти, фирми, организации, институти и университети, които да споделят знания и опит с оглед на създаване на благоприятни условия и развитие на този отрасъл, което е още една стъпка към увеличаване на използването на възобновяемата енергия и намаляване на въглеродния отпечатък върху планетата. Това само по себе си е невъзможно в момента по няколко причини, но на първо място бих поставил, липсата на законодателство, което да регламентира и позволява както проучването, така и добива на геотермална енергия. Казано просто, в момента реализацията на подобни проекти в България е невъзможна, и точно поради тази причина, това е и един от приоритетните въпроси по които БАГЕ работи. В тази връзка, в асоциацията създадохме постоянна комисия, включваща юристи и експерти със солиден опит в международното право, която целенасочено се занимава с анализ на най-добрите практики в законодателната сфера на ключови страни. Тези държави са както от Европейския Съюз така и извън Еврозоната, но всички те притежават традиции и работещо законодателство в областта на проучването и използването на геотермална енергия. Опитваме се, да извлечем максимума от техния опит, за да може максимално бързо да бъдат предложени и предприети законодателни промени в тази насока. Едва тогава, ще бъде възможно да се заговори за предстоящо използване на геотермалната енергия в България, защото потенциал на страната ни не липсва. Още една причина за създаването на БАГЕ, е масовата липса на разбиране за геотермалния, енергиен потенциал на страната ни. Заедно с това е и недостатъчната информация за съвременните технологии и желание за тяхното прилагане, което би помогнало за дългосрочно, безопасно и устойчиво използване на тази чиста и достъпна енергия за обществото ни. За пример ще дам, многобройни интервюта на редица експерти в България, при които винаги темата на дискусия е топлите и горещи извори и минерални води във водоносни хоризонти на малка дълбочина, основно в известните СПА курорти. Нямам нищо против това разбира се, не искам да ме разберете погрешно. СПА комплексите имат своето място, но геотермалния енергиен потенциал на страната ни, далеч не се свежда до топли извори и комплекси за отдих и балнеолечение, и не разбирам, защо говорим само за тях? Ако трябва да съм напълно точен, те практически не представляват особен интерес, освен в локално изражение, именно за СПА комплекси и частично за отопление. Това, което представлява истински интерес за страната ни са високоминерализирани, хипертермални Включването на геотермалната енергия в плана за възстановяване и устойчивост е голяма крачка напред инж. Никола Сечкарьов Българска Асоциация Геотермална Енергия (БАГЕ)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==