Енергийна Ефективност | издание 2022г.

Какво представляват сградите на бъдещето? Възможно ли е един проект да е високотехнологичен и в същото време енергоспестяващ? Какви технологии са нужни, за да е успешна и устойчива инвестицията? На тези и още въпроси отговаря Биляна Попова, Директор „Сигурност и Автоматизация“ в Телелинк Инфра Сървисис. Проектирането и изграждането на системата за управление на сгради е един от най-мощните инструменти за създаване на хармонична интелигентна сграда от ново поколение. Адаптирайки се към нуждите на обитателите, BMS системата осигурява комфорт и безопасност по един интегриран, динамичен и функционален начин. В същото време разходите за енергия се свеждат до минимум, намаляват общите разходи за поддръжка и намалява общото въздействие върху околната среда. Планирането е възлова част от процеса, която може да спести най-много средства и да гарантира възвръщаемост на инвестицията. Разходите за изграждане на BMS система са грубо около 2% от стойността на целия проект. Освен бърза възвращаемост на инвестицията (1-3 години), консумацията на енергия може да бъде намалена до 35% за целия жизнен цикъл на сградата. Според изследване на Съвета за устойчиво развитие на САЩ (USGBC) експлоатацията на зелените сгради е поевтина. Оперативните разходи намаляват с 8-9%, повишава се стойността на сградата средно със 7,5%, а с 3,5 процента се повишава заетостта на площите. GORA (Green Office and Residential Area) е пример за зелен, модерен и високотехнологичен комплекс. Телелинк Инфра Сървсис проектира и изгради системата за управление на сградата, като предостави подобра възможност за предвидимост и контрол на разходите. BMS решенията включват зоново управление на климата в офисните помещения; интегриране на различни периферни устройства и системи като топлинен и студов център; гаражна вентилация; пожарни клапи; различни контролно-измервателни уреди като електромери, водомери, газомери, топломери, студомери; системата за контрол на достъп и пожароизвестяване. GORA получи LEED сертификат, който удостоверява неговата стратегия за устойчивост и опазване на околната среда и здравето на хората. В тази връзка Телелинк Инфра Сървисис изпълни специфична функционалност – при надхвърляне на предварително зададена мощност за сградата, системата автоматично превключва всички термостати в икономичен режим, което гарантира намаляването на потреблението. Друг проект, създаден с поглед към бъдещето, е Megapark – офис сграда клас А. През 2021 г. година се предприеха мерки за миграция към по-нова и съвременна версия на системата за управление на сгради, с добавяне на нови възможности и функционалности. Това осигури по-голяма гъвкавост и комфорт за наемателите, максимален мониторинг и контрол на разходите. Телелинк Инфра Сървисис изгради зоново управление на климата в офисите, добави контрол-измервателни уреди като топломери, студомери и мрежови анализатори за следене на качеството на електроенергията. Изцяло се премина към нова централна платформа за управление на сградата. В момента Megapark е в процес по издаване на BREEAM сертификат за устойчивост. Ако можем да дадем най-точното определение за сграда от бъдещо поколение, то това е тази, която предоставя перфектния баланс между енергийна ефективност и комфорт. Системи за управление на сгради – перфектният баланс между енергийна ефективност и комфорт ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС https://telelinkinfra.com/ Р Е К Л А М Н А П У Б Л И К А Ц И Я

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==