Енергийна Ефективност | издание 2022г.

14 Енергийна Ефективност 1'2022 растеж” се подобри енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация и на сградата на полицията. Очакваме одобрението на проект, свързан с енергийната ефективност на сградата на пожарната. По ПРСР пък спечелихме финансиране на проекти, с които подобрихме енергийната ефективност на пет сгради на кметства по селата. Ние, като общинско ръководство сме осъзнали положителните страни на енергийната ефективност. Именно затова през 2016 година поехме ангажимента и реализирахме със собствени средства, осигурени чрез банков заем, подмяната на цялото улично осветление в Самоков, Боровец и 24-те села на територията на община Самоков. Мога спокойно да заявя, че заемът се изплати за пет години само от реализираните икономии. От друга страна, градът, селата и курортите са много по-добре осветени. А на фона на галопиращите цени на ел. енергия през последната година, инвестицията ни се оказа повече от добра, тъй като ни даде възможност да не спираме уличното осветление, поради непосилни сметки. Хората в община Самоков също осъзнаха важността от внедряването на мерки за енергийна ефективност, с които, освен, че се отчита сериозна икономия на потреблението на газ и ел. енергия за отопление, но значително се подобрява комфорта на жилищата. По Националната програма за енергийна ефективност съдействахме на 17 блока да бъдат санирани. По ОП „Региони в растеж” се подобри енергийната ефективност в 45 многофамилни сгради. Интересът към програмите за енергийна ефективност е много голям и се ползва с голямо обществено внимание. Какви според Вас са предпоставките и възможностите за реализирането на тази политика, насочена към енергийната ефективност? Вече казах, че за територията на община Самоков, енергийната ефективност е от голямо значение. Има сериозен икономически и социален ефект и ние ще използваме всички възможности, които се предоставят по програми, за да работим за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Аз и моите колеги кметове смятаме, че трябва да има повече такива възможности, както за обществените, така и за частните сгради. Мисля, че енергийната ефективност е бъдещето, особено сега с нарастващите цени на горива и еленергия. Трябва да се гледа в тази посока, защото енергийната ефективност има икономически, социален и не на последно място, екологичен ефект. В заключение, бихте ли разказали и за някои важни проекти свързани с енергийната ефективност, по които работите? Както казах, влагаме много усилия в подготовка на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Освен вече споменатите – двете училища и сградите на пожарната и общежитието към спортното училище, на които предстои реализация, има подадени документи за 16 многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност, които чакат финансиране, както и 7 внесени проекта по „Региони в растеж” за 7 блока. Това само потвърждава казаното до тук, че интересът, не само на местната власт, но и на гражданите към тези програми е изключително голям. Ето защо смятам, че енергийната ефективност трябва да бъде приоритетна държавна политика.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==