Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2022г.

строители 79 СТРОИТЕЛИ 2'2022 място за пощенска марка издание на СОФИЯ 1680 П.К. 110 ЕЛ МЕДИА ЕООД Непопълнени талони не се обработват Талоните изпращайте на адрес: София 1680, п.к. 110 име и фамилия личен e-mail web сайт п.код населено място / п.код П.К. ул. №/ ж.к. бл. вх. ет. ап. фирма/организация заемана длъжност СлужебеН адреС: г-н г-жа дейност на фирмата отрасъл за 2022 Бележки: довършителни работи електроинсталации груб строеж изолации ОВК системи фасади и дограма инструменти осветление строителна техника ВиК системи системи за сигурност профеСиоНалНи иНтереСи: Може да се абонирате on-line на http://stroiteli.elmedia.net СПЕЦИАЛИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН АБоНАмЕНТ талон за С попълването на този талоН декларирам, че искам да получавам безплатно списание Строители и съм запознат с условията за абоНаМеНт от сайта на списанието

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==