Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2022г.

75 СТРОИТЕЛИ 2'2022 инсталации Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А ти на вятърната турбина. Тези предварителни проучвания за приложимостта и осъществимостта на идеята трябва да бъдат взети предвид и при финансовата калкулация на дадения проект. Друга важна стъпка е малките вятърни турбини трябва да бъдат замислени като част от цялостната конструкция на сградата още от най-ранните етапи на проектирането. Това е определящо както за визуалното вписване на ветрогенераторите в цялостния облик, така и за инженерното планиране на сградата предвид допълнителното натоварване от турбината. От ключово значение при дизайна е да се стабилизира вятърът, който попада в турбината. Това може да означава да намери удачна форма, която канализира, подобно на фуния, вятъра към витлата. Образец за подобен дизайн е формата на Световния търговски център в Бахрейн, първата комерсиална сграда с ветрогенератори от комерсиален клас, чиито два корпуса „насочват“ вятъра към пространството помежду си и го „пращат“ право в перките. Специфично предизвикателство за интеграцията на ветрогенератори в дизайна е да се намали и премахне шумът, свързан с въртенето на витлата и шума от скоростната кутия. Впрегнати в изпълнението на тази задача са специфични витлови конструкции с нисък шум, вибрационни изолатори за намаляване на звука и звукопоглъщащи материали около скоростната кутия и генератора. Въпреки това практиката познава случаи на сградно-интегрирани ветрогенератори, довели до появата на такъв шум, че жителите на околните квартали са се видели принудени да подават многобройни жалби и молби за премахване на ветрогенераторите. За интегрирането на ветрогенератори в съществуващи сгради, преди инсталирането е важно да се гарантира, че покривната конструкция е достатъчно здрава, за да понесе допълнителното натоварване. Това включва теглото на вятърната турбина и вибрациите от работата на витлата и генератора. И тук е наложително да се прилага технология за абсорбиране на вибрациите, за да се предотвратят увреждания на конструкцията на сградата и да се намали вътрешният шум. Тъй като вятърните турбини обикновено се монтират на най-високата точка на сградата, важно е да бъдат въведени мерки за предотвратяване на повреди от мълнии. Трябва да бъде предвидена и достъпността за целите на поддръжката. Като цяло мнението на специалистите е, че във вътрешноградската среда значението на сградно-интегрираните ветрогенератори е най-вече символно. Турбините имат емблематична роля – изпращат послание, което кара умовете на хората да асимилират идеята за интегрирането на възобновяемата енергия. Реално приложими са сградно-интергираните ветрогенератори в крайморски и островни райони с постоянни ветрове, както и за отдалечени обекти - махали, високопланински ферми, хижи и др., при които инфраструктурните разходи за осигуряване на мрежова свързаност биха били твърде големи. Европейската асоциация за вятърна енергия предвижда този пазарен сектор да се разширява бързо заради тенденцията към нарастване на цените на енергията и увеличаващото се търсене на методи за генериране на електроенергия на място Hoval | Отговорност за енергията и околната среда RoofVent® & TopVent® Отопление, охлаждане и вентилация за производствени сгради Покривните апарати RoofVent® и TopVent® са изключително ефективно решение за постигане на устойчив микроклимат в големи еднообемни сгради с височина до 20 м.  лесен монтаж, обслужване и сервиз  ниски разходи за отопление и охлаждане  гъвкаво решение за бъдещи разширения Научете повече на www.hoval.bg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==