Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2022г.

70 СТРОИТЕЛИ 2'2022 Р Е К Л А М А временно електричество и топлоенергия. Вятърните турбини са друг често коментиран вид възобновяеми източници, но те не са особено популярни за вграждане в сгради. Вписването им поставя редица предизвикателства и за естетиката, и за сградната конструкция, и за околната среда. Термопомпите са добре познати по света средства за извличане на топлинна енергия от околната среда. За да бъдат считани за възобновяеми източник, нужно е и тяхното електрозахранване също да е с екологичен произход. Геотермалните системи не са тема на бурни обсъждания в общественото пространство, навярно защото не са толкова лесно видими, колкото соларните панели и вятърните перки. Те обаче са технология с много висока ефективност. Инвестициите в тях са големи, което често е пречка, ала се отплащат щедро. Предвид интензивната дигитализация през последните години, особено с налагането на дистанционната работа и бума на криптовалутите, топлината на центровете за данни бе забелязана като отлична възможност за отопление на сгради, оранжерии, басейни. Редки, но вече налични са и опитите да се добива електричество от натиска чрез настилките – интериорни и екстериорни. Тези системи обичайно разчитат на пиезоелектрични механизми. Засега те не се разглеждат като голям ресурс, но имат някои естетически приложения. Сградноинтегрирани фотоволтаици Соларните фотоелектрични системи са най-често обсъжданата категория сградно-интергирани ВЕИ. Навярно е така поради огромните възможности за боравене с тях като част от външния дизайн на постройката. До неотдавна видът на стандартните силициеви фотоволтаици (PV) се считаше по-скоро за пречка те да бъдат интегрирани в дизайна За да постигнат най-добрата ефективност, технологиите на добиване на чиста енергия следва да бъдат планирани от самото начало, преди строежа, и да са проектирани като неразривна част от „жизнените системи“ на сградата. По този начин те са не само най-ефективни, но и стават интегрална част от нейния дизайн и естетика. Хубавото е, че съвременните им възможности позволяват да бъдат интегрирани на практика навсякъде - във фасадите, покривите, прозорците, стълбите и външните площади. Какви ВЕИ могат да се интегрират в сградите? Най-често обсъжданите ВЕИ, които могат да се интегрират в сградите, са соларните фотоволтаични модули. При тях до момента е налично най-голямо разнообразие от технологии и разновидности – както от гледна точка на производствени процеси, ефективност и предпочитана външна среда, така и от гледна точка на цветове и дизайнерски решения. Термалните колектори също са относително стандартни и могат да се впишат във фасадите. Има и хибридни слънчеви панели, които произвеждат едноwww.stikobg.com | E-mail: info@stikobg.com София, бул. Г. М. Димитров 42 А, GSM: 087 738 06 03, Варна - 089 338 66 03

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==