Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2022г.

67 СТРОИТЕЛИ 2'2022 инсталации Във връзка с поскъпването на енергията и горивата БГ Терм ООД стартира кампания за енергийна ефективност от началото на годината. За пореден път фирмата показва иновативната си програма, предназначена за оптимизиране на разходите за електричество. Кампанията е съвместна инициатива на БГ ТермООД и Grundfos България, наречена „ENERGY CHECK OF PUMPS“. Тя цели да се направи анализ на съществуващите помпени съоръжения и да покаже, кои помпи си заслужава да бъдат подменени от енергийна гледна точка и дали това ще донесе достатъчна икономия на средства. Услугата е абсолютно безплатна и не обвързва клиентите с никаква покупка. Основната цел на енергийната проверка е да се направи преглед на консумацията на енергия на помпите на клиента, като проверката се основава върху данните на помпата, възрастта є и оперативните часове - фактори, които оказват въздействие върху потреблението на енергия. Анализите за разхода през жизнения цикъл на помпата са полезни и за анализ от страна на клиента, за да реши дали да избере ново помпено решение. Също така той получава и точна информация за потреблението на енергия и подробен екологичен профил. Енергийната проверка се извършва от специалист инженер на БГ Терм ООД и включва доклад и заснемане на съществуващите помпи, базиран на стандартизиран профил на товара. Одитът е приложим за всякакъв вид помпи и системи в сферата на отоплението и климатизацията и е насочен към крайните потребители. Тъй като 10% от консумацията на електроенергия по света е от помпи и 2 от всеки 3 помпи използват с до 60% повече енергия от необходимото, то 4%отобщата световна консумация на електроенергия може да бъде спестена, ако всеки бизнес подмени използваните помпи и помпени системи с енергийно ефективни. БГ Терм отново стартира кампания за енергийна ефективност Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==