Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2022г.

62 СТРОИТЕЛИ 2'2022 Новите MID сертифицирани Belimo Energy Valve™ осигуряват комфорт в помещенията и енергийна ефективност на ОВК системите в големи сгради. Технологиите имат решаващо значение за осигуряване на функционалност, комфорт, безопасност и енергийна ефективност в сградите. С новите Energy Valve™ могат да бъдат решени предизвикателствата, които често изникват при управлението на големи ОВК системи. Освен сертифицирано измерване на енергия (MID), получавате и независимо от налягането регулиране, висока енергийна ефективност, контрол на мощността и управление на ΔТ в едно устройство. Обикновено когато има оплаквания от обитателите за недостиг на топлина в определени стаи и зони през зимния сезон, поддръжката опитва да реши проблема чрез значително увеличаване на температурата на котела и настройване на помпите за работа на пълен товар. Тези мерки обаче довеждат до ограничени резултати, като в същото време разходите за експлоатация нарастват драстично. Използването на Energy Valve™ осигурява прецизно регулиране и постоянно автоматично балансиране на системата, гарантира достатъчно топлина във всички части на сградата. Друг често срещан експлоатационен проблем е високата температура на връщане и малката температурна разлика, което рефлектира в преразход, без повишаване комфорта на обитателите. Вграденият в Energy Valve™ ΔТ регулатор намалява енергийните загуби и оптимизира работата на системата. Благодарение на функциите мониторинг и регистриране на следените параметри, могат да се направят настройки за най-икономична и оптимална експлоатация, както и да се облекчи значително работата по поддръжката. MID вграденияттопломер позволява дистанционно отчитане за фактуриране на енергията, без необходимост от поставяне на други отчитащи устройства. Belimo Energy Valve™ в помощ при управлението на големи ОВК системи Новото поколение интелигентни задвижки NovoCon® от Danfoss са устройства, които осигуряват прецизно управление на независими от налягането баланс-вентили и възможност за комуникация със системата за сграден мениджмънт (BMS). Чрез използването на задвижките NovoCon®, потребителите могат да улеснят проследяването на енергийния разход и да подобрят ефективността на тяхната система. Инсталаторите имат пълен контрол върху системата, посредством монитора на своя компютър. Дистанционната функционалност е основна тъй като тя свързва независимите от налягането баланс-вентили AB-QM, оборудвани със задвижки тип NovoCon®, към системата за сграден мениджмънт (BMS). Дистанционното въвеждане в експлоатация на тези продукти и интегрирането им в съществуваща BMS система не само спестява време през различните фази на въвеждане в експлоатация, но те също така съкращават нуждата от технически персонал на място, който да извършва стандартни сервизни и инсталационни дейности на труднодостъпни и опасни места. Задвижките могат да предоставят данни за състоянието и характеристиките на системата в реално време. Те комуникират по BACnet, MS/TP или Modbus RTU мрежи, като изпълнителният им механизъм има възможност за следене на няколко референтни точки. Разполагат и с вграден в задвижката входно-изходен (I/O) модул. Въвеждането в експлоатация е бързо и лесно. Инсталаторите имат пряк достъп до дигитално управление, като могат да свалят и анализират системни данни по всяко време. Работата на системата е стабилна благодарение на интегрирания регулатор за налягане. Той осигурява прецизно управление на дебита, независимо от флуктуационните промени на налягането в системата. Системата поддържа равномерна стайна температура, която отговаря на изискванията за оптимален комфорт, споделят представителите на Danfoss. Danfoss предлага ново поколение дигитални задвижки

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==