Списание СТРОИТЕЛИ | брой 2, 2022г.

38 СТРОИТЕЛИ 2'2022 Инж. Стоянова, изминалата 2021г. постави началото на вашия проект под името ДРАПА. Разкажете повече как се роди идеята? Опитът ми в сферата на заетостта очерта пред мен множество рамки и порочни практики в сферата на строителството, които убиват стремежа на отделните личности да се изявяват и развиват. Желанието за създаване на здравословна и продуктивна среда на работа беше основополагащо в началото. В допълнение, влияние оказа и зейналата пропаст между възложителите и изпълнителите в обсега на фасадните работи, която отместваше неоправдано фокуса от качеството към количеството. След събиране на правилния екип се роди ДРАПА. Ние сме активни и амбициозни хора, които обичат работата си. Фокусираме се върху креативната дейност и споделянето на знания. Не спираме да се развиваме, учим и усъвършенстваме. Фасаден инженеринг е термин, който заема заслужено място в сградното проектиране. Какво съдържание влагате Вие? Фасадното инженерство е изкуството за решаване на естетически, екологични и структурни проблеми, за да се постигне ограждане с определени параметри на обитаемите пространства. То е широкообхватна материя съчетаваща в себе си познания от много дисциплини – конструкции, топлотехника, енергийна ефективност, физика, материали и т.н Фасадният инженеринг идва в отговор на необходимостта от експертен принос при изграждане на съвременните сградни обвивки. Присъствието на фасаден инженер в проектите дава увереност в успешния резултат. Защо ефективността на външните стени е от изключителна важност? Съвременното строителство има нов поглед към функцията на сградите. Третирани в миналото като съоръжения предназначени да предпазват хората от атмосферните въздействия, сега сградата се разглежда като организъм, паралелно съществуващ и взаимодействащ с човека. Зданията контактуват с околната среда посредством фасадите, аналогично на човешката кожа. Ефективността на външните стени оказва огромно влияние, както върху функционалността, така и върху стойността на сградите. Структурата и свойствата на външните стени влияят, както на топлинните условия вътре в сградата, потреблението на енергия, така и на основни параметри като количество шум и светлина и други. Кои са новите предизвикателства пред екипа на ДРАПА през 2022? Стартирахме годината с Atlantis / Square в гр. Бургас. Проектът се състои от три жилищни сгради – A, B и C - с височина от 14 етажа, облечени изцяло в окачени фасади. Заедно с безкомпромисния към качеството екип на Atlantis Bulgaria Holding ще дадем нов поглед на жилищното строителство до 50м височина. Проектите на Men At Work Project град Варна са следващата крачка за 2022 г. Съвсем скоро ще представим съвместните ни разработки, които съчетават в себе си сигурност, комфорт и иновации. За наша голяма радост не спираме дотук. 2022 е благодатна за нас и се надяваме да продължимтака и за напред. Благодарни сме на хората с които работим и които повярваха в ДРАПА! инж. Анита Стоянова DRAPPA Фасадният инженеринг има експертен принос при изграждане на съвременните сградни обвивки

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==