Енергийна Ефективност | издание 2021г.

• • • • • осветеност при оптимални условия на работа. Това също ще доведе до намаляване на оперативните разходи за поддръжка на старите осветителни тела, ще намали консумацията на електроенергия с до 50%, което от своя страна ще допринесе за намаляване на въглеродния отпечатък на планетата. В същото време АББ е водещ доставчик на решения за управление на енергията. Като имате този опит, как виждате интеграцията на дигиталната платформа ABB Ability в заводите в Раковски? Интегрирането на ABB Ability Energy and Asset Manager е следващият проект, планиран за осъществяване тази година. Използването на облачно базираната платформа за енергиен и асет мениджмънт ще ни позволи да направим пълен и задълбочен анализ на енергията и електрическите активи, предлагайки прецизна статистика и широк поглед над енергийната ефективност на заводите. Тази софтуерна иновация ще даде възможност за взимане на навременни решения, базирани на задълбочени данни, в реално време, което от своя страна ще доведе до оптимизирано използване на ресурсите и ще допринесе за бъдеще с ниски въглеродни емисии. Що се отнася до приложението за управление на активи, облачната система ще позволи използването на прогнозна поддръжка, която предоставя по-точен и прецизен мониторинг на електрическите активи, давайки точна прогноза за състоянието им и като по този начин ще се намалят значително разходите за поддръжка и ще се сведат до минимум непланираните прекъсвания на производството. Системата за управление на енергията ще ни помогне да отговорим на изискванията на глобалните стандарти за енергийна ефективност и открием нови неподозирани възможности за оптимално планиране и използване на енергията, намалявайки оперативните ни разходи . Като бъдещо действие планираме също така да комбинираме всички дигитални услуги в една платформа, което ще позволи цялостен мониторинг на различните инсталирани системи в завода. В заключение какви са резултатите, които очаквате от тези проекти? Как ще подобрят производството и работната среда? Всички тези проекти подкрепят постоянния ангажимент на АББ за въглеродно неутрално бъдеще. Нашите основни цели са да си партнираме с нашите клиенти и доставчици за намаляване на техните емисии. Ние също искаме да дадем пример като постигнем въглероден неутралитет в нашите собствени операции до 2030 г. Ще направим това като продължим да преминаваме към възобновяеми енергийни източници, да подобряваме енергийната ефективност в нашите производствени бази и да превръщаме автомобилния си парк в електрически или други неемитиращи алтернативи. Понастоящем сме идентифицирали области, които могат да намалят нашите емисии на CO2 с поне 80 процента и с развитието на технологиите ние непрекъснато ще търсим възможности да правим повече. През 2019 г. 30 процента от електроенергията, консумирана от АББ, бе произведена от възобновяеми източници и ние намалихме емисиите си с повече от 40 процента в сравнение с изходното ниво за 2013 г. Освен очевидните ползи от енергийната ефективност, използването на такива системи води до подобряване на работната среда и повишен комфорт за служителите. Ф И Р М Е Н А П У Б Л И К А Ц И Я

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==