Енергийна Ефективност | издание 2021г.

53 Енергийна Ефективност 2021 се стремим е да подготвим децата за всеки аспект на живота. Искаме да изградим у тях една успешната комбинация от знания, умения и лични ценности, които ще определят техните нагласи, избори, постъпки и отношение към хората. Наясно сме, че информацията, научена в училище, може бързо да стане неизползваема, но това няма как да се случи с придобитите умения по време на обучението. Искаме децата да бъдат отворени за учене през целия живот, да бъдат гъвкави и адаптивни към промените, които им предстоят, да мислят глобално и стратегически. Важно е да придобият уменията за правилно управление на времето, да могат да работят в екип, да вземат самостоятелни решения и да стоят твърдо зад тях. Трябва да бъдат отговорни и да осъзнават, че всяко тяхно действие и бездействие вреди или помага на природата, част от която е човекът. „Най-щастливи са тези хора, които носят щастие на другите“ е една от известните мисли на Дени Дидрї. В тази връзка и като заключение, как според Вас екологичната ангажираност прави хората щастливи и разпространители на тези идея? Опазването на околната среда е част от визията на училището. Средата, в която израстват децата, е определяща за възпитанието им като устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. В съответствие с личните убеждения на Дидрї, ценност, която високо ценим, е социалната отговорност. Искаме да споделим този възглед с учениците чрез нашето отношение към природата и хората, както и чрез техния собствен принос към нея. Чрез активното си участие в инициативи, свързани с устойчивото развитие на общността и опазването на природата, заедно с получените цялостни знания за околната среда, децата ще изградят силно чувство на уважение към нея и стимул за намаляване на вредите върху нея. Ако децата се чувстват щастливи в това, което правят и с личният пример, който дават, тогава всички ние, родители, учители също ще бъдем щастливи и ще продължим да вървим в тази посока.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==