Енергийна Ефективност | издание 2021г.

46 Енергийна Ефективност 2021 Групата Веолия е една от лидерите в управлението на енергийните ресурси и за нашата аудитория ще бъде интересно да се запознае с визията на компанията в областта на енергийната ефективност. Александър Рангелов: Като важен фактор в енергийното управление, Веолия има уникална експертиза в сферата на енергийната ефективност, управлението на мрежите за отопление и охлаждане и в производството на възобновяема енергия. Като партньор на общини и промишлени предприятия, Групата оптимизира тяхното енергийно потребление, осигурява баланс на използваните от тях видове енергия, като включва възобновяема енергия и осъществява необходимите промени за по-добра ефективност на оборудването им. Нашата амбиция е да станем компания - еталон за екологична трансформация с акцент върху зелената енергия и намаляването на въглеродния отпечатък. В България предлагаме интелигентни решения в областта на енергийната ефективност и управлението на енергийните ресурси, като компанията разработва местни решения, в комбинация с международната експертиза на Групата Веолия. Имаме дългосрочна визия за българския пазар - тук сме от 2006 г. и разширяваме дейността си поетапно. С трите си компании - Веолия Енерджи Варна, Веолия Сълюшънс България и Софийска вода имаме самочувствието, че предлагаме не просто технически услуги, а увеличаваме жизнения цикъл на техническите системи и инсталации, намаляваме разходите по отношение на използването на енергия и вода, както и на експлоатационните разходи и въглеродните емисии. Много са конкретните примери, които можем да посочим. Благодарение на реновирането на абонатните станции със съвременни системи за мониторинг и ефективно управление на производството и преноса на топлинна енергия, Веолия Енерджи Варна спестява средно около 17-18% първично гориво и същия процент емисии. Започнахме подмяна на вътрешните инсталации за топла вода и към края на 2020 г. 80% от сградите, които ползват услугата, бяха с подменени нови инсталации. Като резултат, загубата на топлинна енергия в тези инсталации намаля от два до пет пъти, което пък доведе до по-ниски сметки за нашите клиенти. Днес 70% от потребителите ни са с дистанционни измервателни уреди. Подменяме старите вертикални отоплителни инсталации с нови хоризонтални и разходът на енергия в общите части на жилищните сгради намалява до 10 пъти. Благодарение на положените усилия и направени инвестиции, постигнахме по-малък въглероден отпечатък, подобрено качество на предоставяните услуги - отопление и топла вода, и не на последно място - много добро ниво на удовлетвореност на клиентите. Във всички видове сгради - от търговски центрове, търговски вериги, офис и административни сгради до летища, болници и хотели, енергийната оптимизация и намаляването на вредните емисии са наш основен приоритет. Софийската ПСОВ Кубратово е знаков проект в сферата на кръговата икономика в България. Споделете повече факти за опита си в работата на пречиствателната Веолия България: Постоянно надграждаме нашите дигитални решения и услуги Станислав Станев, директор Технически дейности и ефективност, Веолия България Александър Рангелов, директор Бизнес развитие, Веолия България

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==