Енергийна Ефективност | издание 2021г.

35 Енергийна Ефективност 2021 Кои са проектите за енергийна ефективност на Kaufland България, реализирани през последните години? На какви технологии за енергийна ефективност заложихте? В продължение на дългогодишната практика на компанията за прилагане на последните тенденции в мерките за опазване на околната среда Kaufland България непрекъснато интегрира в магазините и логистичния си център различни иновативни решения в областта на енергийната ефективност. Ето и някои от нашите постижения през годините. От 2012 г. преустановихме използването на фосилни горива, като газ, дизел и ТЕЦ за отопление в новоизграждащите се обекти. От 2014 г. преминаваме към енергоспестяващо LED осветление. От 2017 г. подменяме хладилните агенти с по-нисък GWP (Global Warming Potential - потенциал за глобално затопляне), които са по-щадящи околната среда и помагат за намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата. Вече 21 от 60 магазина в България се отопляват и охлаждат от отпадъчната енергия от хладилните инсталации благодарение на специално разработена за Kaufland климатична-охладителна система. През зимния период магазинът се отоплява от неусвояваната досега остатъчна топлина от хладилните инсталации. Остатъчната топлина се отвежда до индустриална подова тръбна инсталация, разположена под цялата площ на магазина. През летния период магазинът се охлажда отново чрез същата индустриална подова тръбна инсталация, само че този път към нея се подава охладена вода (16-21 градуса), която се генерира от топлообменници към хладилната инсталация, както и студен въздух за вентилационната система. Чрез въвеждането на такъв вид отопление и охлаждане изцяло отпадат отделящите се в атмосферата вредни вещества, въглероден диоксид - СО2, които се получават при работа на котел за отопление на газ или дизел. Намалява се и шумовото замърсяване на околната среда през лятото, предизвикано от работа на компресорите и вентилаторите на чилъра. По-голям комфорт, поради липсата на шум, за близките до магазините жилищни сгради. Отоплението и охлаждането чрез индустриална подова тръбна инсталация позволява да се постигнат различни температури на въздуха в магазина - например, в зоната за продажба на охладени стоки, чрез повече положени тръби в пода се подава през цялото време топла вода, за по-добър комфорт на клиентите при пазаруване в тези хладни зони. Това е налично и зад щанда за обслужване, където служителите работят по цял ден. За тяхно удобство и комфорт пода на щанда също се отоплява целогодишно. Икономия на електрическа енергия - при един конвенционален магазин от 3000 м2 търговска площ снабден със стандартни средства за отопление и охлаждане (котел, газова горелка и чилър) средно годишният разход на електрическа енергия е 1 605 000 kWh. При същия размер магазин, само че снабден с Климатична-охладителна система средно годишният разход на електрическа енергия е 1 365 000 kWh. т. е. икономията при използването на тази технология е около 240 000 kWh/годишно. Всички 21 магазина с Климатичнаохладителна система и LED осветление спестяват общо около 2 520 тона въглеродни емисии СО2 в сравнение с конвенционални магазини. Част от енергийно-ефективните мерки в новооткритите Kaufland България непрекъснато интегрира иновативни решения в областта на EE Иво Василев Енергиен мениджър на Kaufland България

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==