Енергийна Ефективност | издание 2021г.

26 Енергийна Ефективност 2021 използваме ламели с повишена коравина и редица сензори, които отчитат скоростта на вятъра в различните зони на фасадата, така че щорите да се прибират локално, ако има риск от повреда. Съгласно завишените изисквания на София Тех Парк за качеството на средата, всички покриви, които не са заети с технически инсталации са озеленени, дъждовната вода се събира за поливане, към сградата са облагородени обширни паркови пространства, техническата инфраструктура е интегрирана с инфраструктурата на парка. Няма как, да не Ви попитам по какъв начин сте отговорили на завишените очаквания на ползвателите за здpaвocлoвнa paбoтнa cpeдa? Още преди да се разрази пандемията от COVID-19, в сградата бяха замислени решения за повишаване на комфорта и постигане на по-здравословна среда. Например, по цялата фасада има отваряеми прозорци, външните щори намаляват използването на климатиците, съответно хората в сградата ще имат по-малко оплаквания, че им е студено или че им духа от климатиците, голямата светла височина на етажите дава по-голям обем въздух в помещенията и създава усещане за простор в офисите. С развитието на пандемията се добавиха решения за пречистване и дезинфекция, както и за разделяне на потоците и увеличаване на дистанцията между хората, така че сградата да се адаптира към пандемичните ограничения. Изборът на партньори и решения е изключително важен за реализацията на един толкова иновативен проект. Бихте ли казали какви са основните принципи, които следвате? При реализацията на този проект са приложени стандартизирани процеси, практикувани в изграждането на мащабни проекти по света. Проектантите проучваме възможните технологии, които могат да се приложат в сградата, след одобрение от възложителя ги интегрираме в проекта, заедно с проект-мениджърът изготвяме търговски спецификации и след това проект мениджъра провежда търгове за избор на изпълнители и се избират такива, които предлагат най-добрите условия. След това, всеки влаган продукт или материал минава през подробен процес на одобрение и контрол на изпълнението. Разбира се, в процеса на работа се налагат промени и адаптиране към ситуации, като например, първоначално предвиждахме в проекта фотоволатаици интегрирани във фасадaта на сградата, но след обстоен анализ се доказа, че добивът на енергия няма да е ефективен и инвестицията не се оправдава, и тогава взехме решение, че вместо да увеличим добива на енергия ще инвестираме в намаляване на консумацията на енергия, и така се стигна до решението с външните щори.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==