Енергийна Ефективност | издание 2021г.

20 Енергийна Ефективност 2021 Инж. Орлин Илиев е автор на първото в България „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“, участвал като проектант, изпълнител или инвеститорски контрол на зелени покриви и паркингпокриви с площ над 40 000 кв.м. в България, Австрия, Италия и Белгия. Съосновател през 2003г. на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) и неин настоящ член. Завършил магистърска степен по строително инженерство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през 1995г. Бил е главен инженер на Просима ООД, мениджър-проекти в Линднер България ООД и директор на ЕСХА България ООД. Инж. Илиев, как зелените покриви се вписват в енергийно ефективния микс на една сграда? На първо място, зеленината върху сградите има положителен санитарно-хигиенен ефект, като особено ценно за градове е прахозадържането. Що се касае до енергийната ефективност, покривното озеленяване намалява така наречените „градски топлинни острови“ в големите населени места - зони с екстремно висока температура на въздуха през лятото, които причиняват не само здравословни, но и проблеми от екологично и стопанско естество. В допълнение, в конструкцията на зеления покрив се задържа голяма част от дъждовната вода, с което пиковото натоварване на канализацията по време на интензивни дъждове до голяма степен се преодолява. Озеленяването на покривите подобрява редица технологични качества на сградите - нормализира експлоатационните условия и удължава живота на хидроизолацията, увеличава звукоизолацията, регулира топлинния режим в сградите и т. н. Бихте ли посочили конкретни примери за успешни реализации в България? От първите реализации преди 10-15 години бих посочил покрива на осеметажната офис сграда ОБС Център (до София Тех Парк), където има зона с екстензивна растителност, но и зона с малки дървета, които всеки може да види от бул. Цариградско шосе в отлично състояние. Преди повече от 10 години бяха направени и зелените покриви върху подземните паркинги на ваканционно селище Oasis Resort & Spa, село Лозенец, на комплекс ЕСТЕ и на Сгради 7 и 9 в Бизнес Парка, а малко по-късно и зеленият покрив също върху подземния покрив на Ринг Мол. Освен покрива на ОБС Център, останалите са с площ от по няколко хиляди квадратни метра. В Бизнес Парка, освен зелената част, която не може да се различи от останалата зелена зона, върху подземния паркинг има и улица, по която се движат и тежки камиони. През 2009 г. бе направен и зеленият покрив на Зрителната зала на българския културен дом „Дом Витгенщайн“ във Виена, който е в отлично състояние и до днес. От по-новите зелени покриви бих отбелязал покрива на Уолтопия и на подземния паркинг на Елипс Център на Цариградско шосе. Какво ви подтикна да направите „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“? За кого е предназначено? С кого работихте в екип? Истината е, че това, което ме накара да издам това ръководство е лошата „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столична община“, която твърде бегло засяга въпроса за озеленяването на инж. Орлин Илиев съосновател на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) Озеленяването на покривите подобрява редица технологични качества на сградите

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==