Енергийна Ефективност | издание 2021г.

14 Енергийна Ефективност 2021 Уважаеми господин Каменов, бихте ли казали какви са приоритетите и актуалните проекти и инициативи на Общината, свързани с мерки за енергийна ефективност? За последните 5 години, Община Враца успешно реализира няколко големи проекта изцяло ориентирани към енергийната ефективност. По Националната програма са обновени 14 многофамилни жилищни сгради, като в тях са обхванати над 1500 жители. В рамките на Инвестиционната програма бяха санирани още 14 блока, в които живеят близо 1000 души. В сферата на образованието успяхме да внедрим мерки за енергийна ефективност на 4 детски градини и 5 училища. Към момента имаме сключени 126 договора със Сдружения на собствениците в отделни блокове в града, като при стартиране на процедурите за кандидатстване за финансиране, ние имаме готовност първи да подадем своите проектни предложения. Енергийната ефективност за мен и моя екип е ключов приоритет, защото чрез нея не само се осигуряват по-добри условия на живот в жилищните сгради, но и се предоставя възможност за работа на местния бизнес и съответно - разкриване на нови работни места. Говорейки за енергийна ефективност, няма как да подминем уличното осветление и възможностите за подмяната му с иновативни, енергоспестяващи решения. По какъв проект работите в тази област? В началото на 2021 година, проектът на Община Враца за модернизацията на уличното осветление в града бе одобрен. С осигурените средства в размер на 1 125 216 лв. ще стартираме първия етап от обновяването на осветителните тела. След направено обследване от експерти взехме решение в този първи етап да обхванем булеварди и ключовите пътни артерии в града. В рамките на втория етап ще бъдат включени вътрешнокварталните улици и междублоковите пространства на Враца. В рамките на проекта ще бъдат подменени над 900 осветителни тела и ще се монтират 400 соларни лампи. LED съоръженията ще осигурят много по-голяма енергиина ефективност и осветеност. Успоредно с подмяната на осветлението ще се изгради и интелигентна система за неговото управление. По този начин мощността на всяка една лампа ще бъде контролирана, в зависимост от интензитета на движение. В първия етап на проекта са предвидени за реконструкция участъците от булевардите - „Демокрация“, „Мито Орозов“, „България“, „Втори юни“ и „Европа“, както и улиците - „Екзарх Йосиф“, „Стоян Заимов“, „Околчица“ и „Стоян Даскалов“. Така ще бъдат обхванати зоните, с наи-голяма натовареност на движението. Разкажете повече за проектите, насочени към изграждането на съвременна градска мобилност? Основен приоритет още в първия ми мандат като кмет на Враца бе запазването на градския транспорт и неговото надграждане с екологични транспортни средства. Преди 2 години спечелихме проект за цялостното обновяване на подвижния състав на транспортното ни дружество. Само преди дни бяха доставени 9 чисто нови тролейбуса, които започват да обслужват линиите на градския транспорт от началото на юли. Същевременно - до броени дни ще подпишем договор за 13 чисто нови електробуса, които трябва да бъдат произведени до началото на другата година. Успоредно с това, линиите в населените места на Враца се обслужват от 14 отново новопроизведени автобуси. От началото на тази година започнахме подмяната на спирките на обществения транспорт, а с екипа ми имаме разработени проекти за внедряването на система за управление на трафика и продажбата на билети. По отношение на един дългогодишен проблем със свободните места за паркиране, от последните две години, в рамките на „синята зона“ функционира иновативна система, отчитаща свободните паркоместа в града. В сферата на градската мобилност, имаме разработени проекти, свръзани с управлението на системата за сметосъбиране и подобряването на административните услуги - като основната цел е голяма част от тях да бъдат електронни. Енергийната ефективност е ключов приоритет за Враца Калин Каменов кмет на община Враца

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==