Списание СТРОИТЕЛИ | брой 5, 2020г.

37 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 5'2020 интервю се подмени с нови системи SCHÜCO ASS 70 HI старата дограма SCHÜCO, монтирана преди около 50 години и все ощефункционираща катомеханика перфектно, но морално остаряла от гледна точка на съвременните изисквания за енергийна ефективност. ности на топлопроводимост Uf от 1.0 W/m2K. Участвали сте в редица емблематични проекти на сгради. Бихте ли представил някои от последните обекти, където са използвани Ваши решения? Сградите, които сареализираниили са в процес на реализация със системи SCHÜCO в България и които заслужават споменаването им във вашето авторитетно за строителниябранш издание, сатолковамного, черискувам да пропусна някоя. Все пакще спомена няколко интересни проекта, които се отличават от всички останали с това, че са реализирани с извън каталожни решения, изцяло проектирани за тях - Vertigo Tower, Ellipse Center, остъкленият покрив на новата парламентарна зала. Интереснареференция за нашата компания е и сградата „Дом2“ врезиденция“Бояна“, на която AF UDC 80 и AF UDC 80 CV. На пазара също така е и уникалната по рода си параметрична фасада SCHÜCO PARAMETRIC SYSTEM, чрез която е възможно да се осъществятнай-предизвикателните архитектурни идеи за сградни обвивки. Тук ще спомена и за все още единствената по рода си текстилна фасадна система SCHÜCOFACID - съчетаваща иновативен фасаден дизайн и слънцезащита и предоставяща на архитектите изцяло нов подход в оформлението на фасади. Вобластта на системите за пластмасови прозорци и врати до края на годината стартираме продажбата на изключително атрактивна хибридна система SCHÜCO SYMBIOTIC - припокриваща изцяло дизайна на алуминиевите системи SCHÜCO AWS както отвън, така и отвътре, но притежаващатруднопостижимите за алуминиеви системи ниски стой-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==