Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

96 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 строители Инж. Костов, в началото на разговора бихте ли очертали тенденциите при проектиране и изпълнение на енергоефективно осветление? Кои са факторите, които трябва да се съблюдават? С развитието на светлодиодната технология и масовото налагане и използване на светлодиодите, като светлинен източник в съвременните осветители, респективно и реализираните с тях осветителни системи и решения, има постоянна тенденция в последните години. А именно стремеж към все по-голям светлинен добив – lm/Wили казано с други думи, повече светлинен поток, получен от единица консумирана мощност. В допълнение към това, може да се спомене, че е важно използването на оптични системи и захранващи драйвери с по-висок коефициент на полезно действие, т.к. те са неизменна част от системата. И от съществено значение е конструктивното изпълнение на даден осветител, такова, че да гарантира оптималентемпературен режим на светлодиодните чипове, с което да се постигне дългосрочната им експлоатация. Относно проектирането, използваните светлотехнически програмни продукти дават все по-големи възможности за визуализация. Освен това в последно време се налагат и по същността си строително-архитектурни софтуери, в които, под една или друга форма, могат да се използват технически данни от производителите на осветителни системи. Също така има и известни корекции в стандартите за осветление, кореспондиращи с използването на светлодиодни осветители. Да разгледаме конкретно осветлението в офис сградите. На какви изисквания трябва да отговарят продуктите и системите за постигане както на комфорт при работа, така и на ниски енергийни разходи? Изискванията от чисто светлотехническа гледна точка са според действащия стандарт, така че тук до голяма степен решенията зависят първоначално от проектирането и впоследствие естествено от изпълнението. Едно от нещата може би е правилен избор на осветители и разположение, съобразено с работните места, така че да се минимизира възможността за отблясък от монитора, който да предизвиква заслепяване. Предимство, което има пряко отношение към понижаване на енергийните разходи, е възможността за регулиране на осветлението в зависимост от притока на дневна светлина, така че да се реализира постоянно ниво на осветеност, също така и управление, според присъствието на хора в отделните работни зони. Какво бихте разказали за особеностите при осветлението на сгради с друго предназначение, например промишлени? Като цяло, независимо от типа сгради, особеностите при осветлението са вследствие на спецификата на зрителната задача, с която неизменно е свързана една или друга дейност. Конкретно за промишлеността – от една страна е осигуряване, чрез осветлението на необходимия зрителен комфорт, според производствения процес и от друга - в зависимост от факторите на работната среда, осветителите да бъдат подходящи за условията на експлоатация – определена степен на защита, възможност за работа при ниски или високи температури, устойчивост на въздействие на различни влияния, взривобезопасно изпълнение и т.н. Споделете за някои проекти от практиката Ви. Какви осветителни решения са приложени? Това може да е дълга тема за разговор, затова ще се опитам да резюмирам, пречупено през моята гледна точка – може би отговаряйки повече на последната част от въпроса Ви. Като цяло се търси намаляване на енергийните разходи, но особено в случаите, когато се извършва подмяна на съществуващо, нека го наречем конвенционално осветление, би следвало да се подхожда внимателно и същевременно грамотно. Едно осъвременяване на дадена осветителна система трябва да осигури поне идентични, ако не по-добри светлотехнически показатели. При енергоефективното осветление се стремим към по-голям светлинен добив Разговор с инж. Красимир Костов, Управител на КОЛУКС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==