Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

92 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 строители Г-жо Миленкова, ОБО Беттерманн е компания, която активно работи за своето развитие. Какво бихте споделили за развитието на компанията към днешна дата? Всички сериознифирминапазараработят усилено за своето развитие. Това е продиктувано от все по-високите изисквания и динамичната конкурентна среда. Ние не можем да си позволим да бъдем изключение, тъй като залогът за нас е твърде висок. Зад нас стоятмного клиенти и партньори, които не биха ни позволили инерция и застой. Полагаме много усилия да бъдем на очакваното ниво – в общуването, в обслужването, в качеството на всичко, което правим заедно. Развиваме успешно базата ни в Пловдив и, наред с тази във Варна, тя се превърна в още една точка, която ни доближава до нашите партньори. Усъвършенстваме работата си по инженерингова разработка на комплексни проекти, така че да можем да предложим на клиентите ни пълен сервиз в нашата област при изпълнението и на най-сложните проекти. Актуализираме регулярно нашия онлайн-магазин, който наред с търговската си функция се оценява като източник на изключително полезна техническа информация. Имаме прекрасен офис, който ни дава възможност да организираме обучения, семинари, срещи. Партньорите ни са винаги добре дошли! И те така и се чувстват! Като обобщение отчитаме, че усилията ни дават своя резултат – участваме в значителна степен в почти всички престижни проекти, които се изграждат в България и се чувстваме равностойни партньори на нашите клиенти Споменахте за участието Ви в престижнипроекти. Втазивръзка, какви са изискванията на инвеститорите и проектантите по отношение на инсталациите в новоизграждащите се обекти? Във всички обекти – промишлени и граждански, основното изискване е едно: високо качество на използваните материали и съответствие с последните международни стандарти. Наред с това обаче все повече се акцентира върху отделни качества: отсъствие на вредни химикали в използваните суровини, гарантирана дълготрайност и надеждност на използваните системи, лесна ремонтопригодност и удобство при експлоатацията им. В определена степен навлизането на чуждестранните инвеститори и застрахователи у нас повиши изискванията към поведението на инсталациите в случай на пожар, респективно ефективни сертифицирани мерки за обезопасяването им. Темата е изключително актуална в целия Европейски съюз и по нея се работи усилено на всички експертни нива. Друго такова направление е защитата на сгради и съоръжения от мълнии. Фактът, че едни от най-добрите експерти в Европа по тези теми са продуктови инженери при ОБОБеттерманн ни дава увереност да провеждаме специализирани обучения и семинари, които се радват на изключителен интерес от страна на нашите клиенти – проектанти, инсталатори. Допълнително къмизискванията на инвеститорите и проектантите задължително трябва да отчетем изискванията на инсталаторите – бърз и лесенмонтаж, безопасностпри работата, перфектен логистичен сервиз, експертна подкрепа в хода на работата Представете някои иновативни продукти и системни решения от гамата Ви. Продуктовата гама на фирмата е голяма и се разширява постоянно. Затова предпочитам да наблегна по-скоро на някои от посоките на развитие на ОБО Беттерманн. Традиционно фирмата залага, както икономически, така и екологични и социални цели. С оптимизация на производствените си процеси ОБО Беттерманн успя да постигне икономия на енергия и намаляване на вредни емисии при Усъвършенстваме работата си по инженерингова разработка на комплексни проекти Разговор с Мария Миленкова, Управител на ОБО Беттерманн България

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==