Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

70 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 строители Генчо Гоев, Основател на Националната платформа за интериорен и продуктов дизайн "Дибла" Вече над 15 години работя в сферата на интериорния дизайн и съм автор на над 330 реализирани проекта, сред които близо 120 търговски обекти намеждународнимарки като Boss, Pierre Cardin, Armani, Wrangler и др. Основател съм и на Националната платформа за интериорен и продуктов дизайн „Дибла“. Ясно е, че животът и светът ни се променят все по-динамично благодарение на бързото развитие и разпространение на съвременните технологии в бита и работата на всеки от нас. За мен обаче няма по-важенипривлекателенобществен проект в кариерата ми от създаването, разгръщането и насищането със смисъл на Националната платформа за интериорен и продуктов дизайн "Дибла". Имакар че огромната част от дейността й - събития от различен мащаб, ежегодни форуми, издаването на луксозен годишен каталог "Най-доброто от интериорния дизайн", връчване на ежегодни награди и излъчване на Дизайнер на годината, и др. - да се провеждат физически, в реалния свят, цялата ни работа е основана на съвременните съобщителнитехнологии, софтуер и др. технологични елементи, които модерният човек приема за даденост. Разбира се, съвременният дизайн - независимо дали е обществен или не - също е невъзможен без помощта на технологиите - от производството на новаторски материи и материали, през въвеждането на модерни средства и механизми за работа, програми за създаване и онагледяване на проекта, за да си адекватен и привлекателен, трябва да ги познаваши овладяваш, да се възползваш от тях и самда допринасяшза по-нататъшното им развитие. В противен случай си обречен да изостанеш и - в крайна сметка - да отпаднеш от кръга на активните съвременни професионалисти. Всеки проект има своя специфика, затова ми е трудно да откроя един. Но това, което помага за подобряване на резултата и сроковете за изпълнение, е познаването именно на съвременните технологични възможности и детайлите на предлаганите материали и изделия. Това отваря нови хоризонти за истинско творчество, позволява да предлагаш богато разнообразие, без да губиш собствения си стил. Мястото на иновативните технологии в съвременния интериорен дизайн Какво място заемат съвременните технологии при създаването на атрактивен и функционален обществен проект? Представете интересен проект от практиката и реализираните в него идеи и решения. Каква еролятанаиновативнитетехнологиии каквомясто заематвработатанаинтериорниядизайнер в процеса на изготвяне на атрактивен и функционален проект. Потазитема разговаряме с водещи специалисти по интериорен дизайн, които споделиха повече за своя опит и интересни проекти от практика си. Изказваме и благодарностите си към Националната платформа за интериорен и продуктов дизайн "Дибла" за съдействието при подготовката на материала, за подбора и осъществяването на контакт с интервюираните дизайнери - самите те членове на Платформата.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==