Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

68 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 строители Инж. Велковски, какво място заема фасадата, когато на фокус е постигането на висока енергийна ефективност на сградата? С една дума - фундаментално е мястото, което заема фасадата, ако говорим за висока енергийна ефективност. На практика е тази част от сградата, която от едната си страна пряко изпитва капризите на времето и слънцето, а отдруга - трябва да гарантира комфорт и уют. Така че, колкото по-добре се справя с тази задача, толкова по-висока енергийнa ефективнoст се постига. Искам да вметна няколко думи за комфорта, като смисълът на понятието са: комфортни температура, влага, въздух, светлина, визия и контакт с екстериора, всичките взети заедно и едновременно – сложно. Освен чисто топлинен (и охладителен) комфорт фасадата изпълнява и редица други важни функции, като: Осигуряване на достатъчно количество дневна светлина за целия интериор. Изключително важно условие особено при офис сгради, пряко свързано с висока енергийна ефективност. Ще дам иден груб но точен в първо приближение пример: Ако от топлинните и слънцезащитни свойства на една фасада с подобряване се пести една единица енергия, в момента в който сградата работи в режим на автономност с дневна светлина, къмтази единица енергия се добавят още две. Т.е. получават се 3 единици спестена енергия. В някой случай това прави над 40%- 50% от консумация на сградата.; Възможност за достъп на свеж въздух и контакт с екстериора, комфорт. Трябва да отчетем и факта, че наличието на 4 сезона в нашите ширини изисква фасадата да бъде максимално гъвкава по отношение на физичните си параметри, т.е. да се адаптира към външните условия. Да регулира потоците енергия и светлина, да реагира на външните условия така, че да гарантира максимално комфорта вътре. Т.е. фасадата се налага да се справя с коренно противоположни и взаимно изключващи се изисквания за зимен и летен сезон. Всъщност„изкуството“ е в постигането на точно това трето свойство, адаптирането на фасадата към външните условия, така че да отговори максимално на нуждите на интериора, като използва максимално ресурса от екстериора и по начин, който не натоварва другите системи вътре. Бихте ли разказали повече за елементите на фасадата (стъкла, дограми, щори, материали за обвивка) и начина, по който оказват влияние върху спестяването на енергия и повишаване на комфорта? Фасадата не е разделно разглеждане на стъкло, рамка и слънцезащита. Това са 3 елемента, които работят като едно цяло наречено фасада. Всеки един от тези елементи, ако не бъде съобразен и внимателно подбран в контекста на общото, е в състояние да провали цялата идея. Добре е, че споменавате и слънцезащита, защото това е много важен елемент. Виждали ли сте остъклена сграда без слънцезащита? Най-малкото трудно ще работите вътре в комфортни условия. За ролята на слънцезащитата може да се говори безкрайно, ноще се огранича да кажа, че слънцезащитата далеч надхвърля пределите на разбирането да спре слънце. Това е елементът, който прави адаптивността. Стъклото само по себе си дефинира статични параметри и дотам, алуминият е само скелет и е до 15% от цялото. Слънцезащитата, и в частност философията на системата стъкло – слънцезащита, е това, което може да дефиниратази гъвкавост, без коятотрудноможе да бъде постигната висока ефективност. Ще вметна впечатление от практиката ми. Концепцията слънцезащитно стъкло с пасивна слънцезащита отвътре не работи достатъчно ефективно. Доказателство за това е фактът, че много сгради изпитват този ефект за сметка на охладителните си мощности. Веднъж преминала енергията през границата стъкло, тя вече е в интериора и пътят да бъде овладяна е основно през охладителите. Друг е въпросът какво става с дневната светлина при затворени слънцезащити – останалите 2 единици енергия. Най-често се палят лампите, което още повече влошава нещата. Но всичко това е въпрос на концепция, концепция на фасада, концепция за ползване на дневна светлина, концепция за симбиозата фасада - ОВиК механика и т.н., не е дизайн дори. Фасадата трябва да е гъвкава по отношение на физичните си параметри Разговор с инж. Кирил Велковски, експерт-консултант остъклителни системи и фасади

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==