Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

55 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 събитие Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А През изминалата година Технопанел достави панели за един от най-големите обекти в района на гр. Разлог – с. Дагоново, общ. Белица. Обектът е направен със средства по европейска програма за развитие на селските райони и представлява предприятие за преработка на плодове. Застроената площ е ~ 7000 кв.м., като има около 3000 кв.м. хладилни помещения и камери за шоково замразяване с дебелина на панелите 200 mm. Разхождайки се в помещенията, дори все още без да работят климатичната инсталация и компресорите, се усеща прохлада на фона на горещите температури навън, което само по себе си доказва качествата на сандвич панелите за изграждане на обекти с различно предназначение, които целят да поддържат добър микроклимат в помещенията с ниски енергийни разходи. Сандвич панелите, предлагани от Технопанел, са изработени от висококачествени материали, които им осигуряват отлични физико-механични свойства, поради което имат широк спектър на приложение. Изключителните им топлоизолационни качества се дължат на физичните свойства на полиуретановата твърда пяна. В обекта са използвани стенни хладилни панели TFACE T с трапецовидно оребряване със сърцевина от полиуретановата твърда пяна. В зависимост от дебелината си те се делят на панели за хладилни камери с положителна температура и панели за хладилни камери с отрицателни температури. Плочите имат следните основни характеристики: изключително добра топлоизолационна способност - λ = 0.023W/mK; плътност - ρ = 30 kg/m3 - изключително леки, благоприятстващо за олекотяване на носещата конструкция и собственото тегло на строителните елементи; носимоспособност - ≥ 80 kPa; лесни за работа и монтаж. Технопанел достави панели за изграждане на предприятие край Разлог

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==