Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

29 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 сграда на броя Р Е К Л А М А твърда и издръжлива плоскост за вътрешна употреба, идеална за мокри и влажни помещения. Използвана е за обличане на водосточните тръби и ВиК инсталациите. ВиК инсталацията е изпълнена от фирма Рувик Наскоро фирма Рувик реализира водопроводната и канализационна инсталации в новостроящия се модерен обект Саут Парк Билдинг. "Внедрените системи отговарят на най-актуалните стандарти и норми в България и в Европа. Те са не само функционални, но и с подходящия за такъв тип сграда дизайн, като същевременно спазват строгите проектни изисквания", заяви за сп. Строители г-н Христо Неделчев, управител на Рувик. Като утвърден в своята област изпълнител на ВиК и отоплителни инсталации, Рувик работи с водещи български и европейски производители на материали, изделия и оборудване." В СаутПарк Билдинг сме вложили висококачествени материали, съобразени със заложените от архитектите на проекта изисквания за качество, които гарантират дълъг процес на експлоатация и естетичен ра, стимулира жизнените функции и създава условия за естествен релакс на организма. Качеството на гипсовите плоскости по отношение въздействието им върху здравето се изследва периодично от Института по строителна биология в Розенхайм (Institut für Baubiologie, Rosenheim) и е потвърдено от сертификати. Офис сградата Саут Парк Билдинг в София е един от референтните обекти на Кнауф България. Инвеститорът на обекта отново се довери на системните решения на Кнауф България. В сградата са заложени системите за преградни стени W112 и W113 - единична конструкция от метални профили съчетана с двуслойна/ трислойна облицовка с гипсови плоскости от всяка страна. Кнауф шахтови стени W628, също избрани от инвеститора, представляватсистема за сухо строителство с клас на огнеустойчивост и звукоизолация за затваряне на инсталационни шахти. Пожарозащитата е гарантирана както отвътре (пожар в шахтата, защита от разпространение на пожара в заобикалящите помещения), така и отвън (защита на инсталацията и от разпространяване на огъня към други етажи). Кнауфшахтовите стени се състоят отметална носеща конструкция и едностранно закрепена едно- или многослойна облицовка отКнауфплоскости. Носещата конструкция се свързва по цялата периферия със съседните конструктивни елементи (при W628А. bg само странично). В зависимост от системата в носещата конструкция могат да бъдат вградени изолационни материали за звуко- и топлоизолация. Предстеннитеобшивки е предвидено да бъдат изпълнени по система W623, която позволява изпълнението на големи височини, благодарение на директните окачвачи, които свързват конструкцията от CD метални профили към стената. В обекта е вложена циментовата плоскост Aquapanel Cement Board Indoor - www.ruvik.net ̬̐͘ ʦ̬̦̌̌ ̱̣̍͘ ʦ̣͘ ʦ̸̡̛̬̦̖̦̌ ϯϭϮ ̯̖̣͗͘ ϬϱϮͬ ϱϬϬ ϭϮϮ ̴̡̭̌͗ ϬϱϮͬ ϳϯϭ ϲϭϳ ̖ͲŵĂŝů͗ ǀĂƌŶĂΛƌƵǀŝŬ͘ŶĞƚ ̬̐͘ ˌ̱̥̖̦ ̱̣͘ ˉ̖̯̦̏̌ ʯ̨̦̌̐̏ ϯͲʤ ̯̖̣͗͘ Ϭϱϰͬ ϴϲϬ Ϯϰϱ ̴̡̭̌͗ Ϭϱϰͬ ϴϴϳ ϬϬϱ ̖ͲŵĂŝů͗ ƐŚƵŵĞŶΛƌƵǀŝŬ͘ĐŽŵ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==