Списание СТРОИТЕЛИ | брой 6, 2018г.

18 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 6'2018 Р Е К Л А М А ПОВЕЧЕ НА СТР. 117 ФЕЕВИ ПОДКРЕПИ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕДИЦА ПРОЕКТИ През летните месеци на 2018 г. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ активно подкрепи идеите на своите клиентите за внедряване намерки за енергийна ефективност и договори финансиране на редица проекти. Материалната база на две лечебни заведения – МБАЛ – Червен бряг и Диагностично-консултативен център - 1 Габрово ще се обнови с помощта на ФЕЕВИ, като ресурсът за реализиране на проекта в сградата на първа база на ДКЦ – 1 Габрово е осигурен чрез комбинация от различни финансови инструменти - нисколихвен кредит от ФЕЕВИ (с 2/3 относителен дял от стойността на проекта) и грантово финансиране от Националния доверителен Екофонд. В община Садово, ФЕЕВИ финансира въвеждане на енергоефективни мерки в детска градина в с. Катуница и основно училище в с. Поповица. Фондът подкрепи проектиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас. ФЕЕВИ финансира ЕСКО проект за оползотворяване на отпадна топлина от хладилни складове и подмяна на хладилно оборудване, като очакваната икономия на електроенергия възлиза на над 32 % спрямо базовата линия. Към момента ФЕЕВИ подготвя проекти, с цел предоставяне на нисколихвено финансиране за внедряване на енергоефективни мерки в лечебни заведения, спортни съоръжения от национален характер, както и големи регионални училища, народни читалища и др. ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ БОЙЛЕРИ ОТ ДЕКАМЕКС Все по-широкото използване на високоефективни енергоспестяващи инсталации доведе до необходимостта от нови разработки на бойлери, а също и акумулиращи и буферни съдове. Бойлерите на компания ДЕКАМЕКС загряват водата както от слънчеви и от котелни отоплителни инсталации, така и от хладилни и термопомпени системи. В гамата 150; 200; 300; 400; 500; 700 и 1000 литра се монтират серпентини с голяма мощност и голяма топлообменна повърхност, които позволяват да се използват като топлоизточници нискотемпературни топлоносители, като термопомпени системи вода-вода и вода-въздух, нискотемпературни кондензни газови котли и други. Модели бойлери и характеристики: БВ - бойлери електрически; БВ - К – бойлери, комбинирани с подгряване от котелни инсталации и електронагреватели с една топлообменна серпентина; БВ - КС - бойлери комбинирани с подгряване от слънчеви инсталации и електронагреватели с една топлообменна спирална серпентина; БВ - СТ - бойлери комбинирани с подгряване от котелни и слънчеви инсталации и електронагреватели с две топлообменни спирални серпентини; БВ - Т - бойлери с подгряване от котелни или слънчеви инсталации с една мощна серпентина без електронагреватели. Всеки един модел може да бъде във вертикален или хоризонтален вариант. ИТАЛИАНСКИ ГАЗОВИ КОНВЕКТОРИ KING ОТ КЛИВЕНТО Газовите конвектори KING са подходящи за отопление на битови помещения, но също и на такива с общо предназначение – офиси и магазини и други. В сравнение с класическите отоплителни системи, конвекторите притежават голямо предимство – не използват вода. По този начин се предотвратява рискът от замръзване, особено в помещения, които не се отопляват постоянно. Газовите конвектори King са с чугунен топлообменник за малките модели и стоманен за по-големите мощности. Необходимият въздух за горене се набавя извън помещението през смукателна тръба. В нея коаксиално е разположена втора тръба, през която се изхвърлят навън отработените димните газове. Така въздухът в помещението остава чист. Тялото на топлообменника осигурява добро топлоотдаване чрез конвекция и излъчване, гарантирайки по този начин ефикасно разпространение на топлината във всяка точка на отопляемия обем. Италианският производител Systema S.p.A. предоставя 10-годишна гаранция на чугунения топлообменник. КлиВенТо предлага на българския пазар 24 модела с мощности от 2kW до 7kW, а именно: с ръчно запалване (пиезоелектрични); с електронно запалване; с или без вентилатор за ускорено топлоoтдаване; с принудително изхвърляне на димните газове. Компактен EasyPact TM CVS Надежден Рентабилен Изключителен набор от функции, включително регулируема термична защита и разширени възможности за токоограничаване. Идеален за приложения в малки и средни търговски или индустриални сгради. Пловдив 4003 ул. Трети март 33 тел.: 032/69 35 82; 69 35 83 GSM: 0888 876 902 e-mail: elect.ltd@gmail.com www.elect.bg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==