Списание СТРОИТЕЛИ | брой 7, 2015г.

65 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 7'2015 събитие Фирма К. Чепъков разшири съществуваща система за непрекъсваемо захранване и я преустрои в хибридна соларна система с дизелов генератор. В резултат бе постигната сериозна икономия на гориво и намаляване нивото на шум. История: През пролетта на 2013 г. фирма К. Чепъков получи задание за изграждане на система за захранване на жилище без електричество. Желанието на клиента бе системата да се захранва с дизелов генератор. След проучвания и изчисления системата беше окомплектована с акумулаторен блок и инвертор с вградено зарядно и бърз трансферен ключ. Комбинирането на генератора с акумулаторния блок осигури над 60% икономия на гориво в сравнение със захранване само от генератор. Като резултат беше изградена цялостна система за непрекъсваемо захранване. Системата беше пресметната така, че когато работи генераторът за захранване на консуматорите, последният да зарежда и акумулаторите. При достигане на 100% заряд на акумулаторите, генераторът се изключва автоматично, а консуматорите продължават да се захранват от енергията на акумулаторите. При намаляване капацитета на акумулаторите до определено ниво, системата автоматично стартира генератора, след което включва към него консуматорите и акумулаторите и така цикълът се затваря. Системата е напълно автоматична и не изисква човешка намеса, а превключванията са в рамките на 20μsec, което изключва премигвания на осветлението и осигурява работа на ел. уредите. Фирма К. Чепъков изгради през 2015 г. на обекта соларна система, включваща фотоволтаични панели, соларен контролер и допълнителна апаратура. Така основното захранване става от панелите, а дизеловият генератор е резервно захранване. Икономията на дизелово гориво вече е над 90%. Системата изпраща данни за състоянието си и по интернет. Така тя се наблюдава от смартфон. Този тип системи са особено подходящи за отдалечени места без електричество, както и за места с често спиране на външното захранване. Системата гарантира непрекъсваемо захранване с приоритетно използване на възобновяемия източник. Хибридна соларна система с дизелов генератор Р Е К Л А М А Р Е К Л А М А

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==