Списание СТРОИТЕЛИ | брой 7, 2015г.

46 ÑÒÐÎÈÒÅËÈ 7'2015 строители Р Е К Л А М А тите, които поддържат пода, са с височина 10м и с диаметър 80см в основата. Закотвени са в бетоновите основи на сградата, които са с дълбочина 6 метра и диаметър 1.40м и са фундирани във варовикови мергели. Този вид конструкция позволява да се увеличи носимоспособността и в нея да бъдатскритиразлични технически системи, които да гарантират правилното функциониране на експонатите. Нещо повече, височината от 1.80м позволява на работници безпроблемно в изправено положение да поддържат конструкцията. Всеки равностранентриъгълник със страна 18м е съставен от 9 броя по – малки сглобяеми триъгълници със страна 6м. Използването на сглобяеми елементи позволява намаляване на кофража необходим на място с 85%. Свързването на главните греди в краищата позволява всяка една от групите триъгълни плочи да стъпва на връзки или греди, които се пресичатв междинния триъгълник със страна 18м в посоки, определени от трите страни на триъгълника. Бетон По време на строителството на CNIT, определянето на якостта на бетона е от първостепенно значение. Съпротивлението на използвания бетон следва да бъде по – голямо отусилията, породени от натоварването. Установено е, че на 90ия ден от изливането, бетонът трябва да издържа натоварване от 430 кг/см2, така че по време на целия строителен процес са изпитвани пробни тела от доставяния на място материал. Изпитванията показват, че якостта на бетона нараства с времето и достига необходимата. Съставът на бетона за купола е както следва: за 1 м3 бетон са използвани 1200 кг чакъл, 560 кг пясък, 400 кг цимент и 166 литра вода. Общо, за изгаждането на центъра са използвани 37100м3 стоманобетон, от които 6070 м3 са за купола елиминира необходимостта от пълно заскеляване и се използват единствено реакциите при основите и в ключа. Всяка фаза е самоносеща и след като бъде завършена скелето може да бъде преместено за изпълнение на следващата. Този метод намалява необходимостта от заскеляване при изграждането на купола. В допълнение, основното ниво, което е разположено на 12м над терена, намалява обема на строителните работи. Без тези параметри, биха били необходими приблизително 1000 км единични метални подпори за заскеляване. Основен етаж През първите 14 месеца от строителството на сградата са изградени етажите, които нямат връзка с дъгата и могат да работят добре независимо. Основният етаж на центъра е на ниво 12 метра над терена и е под формата на два равностранни триъгълника с обща площ от 11 000 м2. Подобно на покрива, основниятетаже съставенотдве припокриващи се плочи, горната с дебелина 8смидолната с дебелина 6см, които са на разстояние 1.80м една от друга и са подпрени на 51 стълба, образуващи равностранна триъгълна решетка със страна 18м. ЕлеменЕСХА България ООД София, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 162 тел.: 02/ 979 11 19, факс: 02/ 979 11 80, info@esha.bg, www.esha.bg Екстензивни и интензивни зелени покриви - плоски и скатни Системи пешеходни зони и паркинг покриви Дренажен композит ND 4+1 / ND 5+1 Дренажен композит ND 100 / ND 200 Дренажен композит ND 220 Дренажен композит ND 600 / ND 620 Пълна гама CE-маркирани дренажни композити, хидроизолационни и противокоренови мембрани (в съответствие с FLL), водоабсорбиращи панели от минерална вата за воден резервоар и заместване на субстрата, метални и PVC профили и аксесоари за всички видове зелени, пешеходни и паркинг покриви (клас на натоварване 1, 2 и 3).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==